Παράταση για συμπλήρωση ωρών επαναπιστοποίησης διεκδικεί το Ε.Ε.Α.

Λύση σε χιλιάδες ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές που δε μπόρεσαν να καλύψουν τις απαιτούμενες από το νομοθετικό πλαίσιο ώρες εκπαίδευσης διεκδικεί το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών μετά από ενημέρωση πολλών Επιμελητηρίων και Σωματείων Διαμεσολαβητών της χώρας.

Το Ε.Ε.Α. ζητά εύλογη χρονική παράταση στη δυνατότητα επαναπιστοποίησης ώστε να ενεργήσουν ανάλογα όσοι ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές δεν έχουν συμπληρώσει τις υποχρεωτικές ώρες εκπαίδευσης.

Η παρέμβαση του Ε.Ε.Α. και το αίτημά του στους αρμοδίους να προβούν σε ανάλογους χειρισμούς,  αποσκοπεί στο να αποφευχθούν οι ακραίες συνέπειες για τους επαγγελματίες αυτούς και να συνεχίσουν να ασκούν απρόσκοπτα το επάγγελμά τους.

Στο πλαίσιο αυτό ο πρόεδρος του Ε.Ε.Α. κ. Ι. Χατζηθεοδοσίου απέστειλε επιστολή προς τον Υφυπουργό Οικονομικών Κ. Γεώργιο Ζαββό, η οποία και επισυνάπτεται.

Ακολουθεί η Επιστολή του Προέδρου του Ε.Ε.Α προς τον Υφυπουργό:

© INSURANCE EEA 2024. All rights Reserved.
Designed by RDC Informatics