Πέφτει το αυτοκίνητο ανεβαίνει η Υγεία στην παραγωγή ασφαλίστρων

Πέφτει το αυτοκίνητο ανεβαίνει η Υγεία στην παραγωγή ασφαλίστρων

Μειώθηκε το 2016 ο όγκος των ασφαλίστρων στο αυτοκίνητο κατά (-8,7%) σε σχέση με το 2015 ενώ αντίθετα αυξήθηκε ο όγκος ασφαλίστρων του κλάδου Ζωής κατά (+19,2%). Αυτό αποτυπώνεται με αναλυτικά στοιχεία στην έκθεση της ΕΑΕΕ για την εξέλιξη της αγοράς το 2016. Επίσης φαίνεται η ταχύτητα που αναπτύσσεται η ιδιωτική ασφάλιση στην Ελλάδα και στις άλλες ευρωπαϊκές χώρες. 

 

© INSURANCE EEA 2019. All rights Reserved.
Designed by RDC Informatics