Στην ΠΟΑΔ & ο Σύνδεσμος Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών Χανίων Σ.Α.Δ.Χ.

Την εγγραφή του Συνδέσμου  Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών Χανίων στην Π.Ο.Α.Δ. ανακοίνωσε η Ομοσπονδία χαιρετίζοντας την είσοδο ενός ακόμα Σωματείου σε αυτή. Παράλληλα η Π.Ο.Α.Δ. σε σχετική ανακοίνωσή της αναφέρει ότι μέσω των εγγεγραμμένων Πρωτοβάθμιων Σωματείων στην Π.Ο.Α.Δ., εκπροσωπούνται οι ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές της Αττικής, των Περιφερειών Δυτικής Ελλάδος, Νοτιοδυτικής Ελλάδος , Δυτικής Μακεδονίας και των Νομών Ιωαννίνων, Σερρών , Χανίων και Ηρακλείου Κρήτης.

Κύριο μέλημα της Ομοσπονδίας τονίζεται ότι είναι «η ομαδική και ισότιμη συνεργασία με όλα τα Μέλη – Σωματεία, με σκοπό την προβολή αιτημάτων του Κλάδου και την επίλυση τους».

© INSURANCE EEA 2021. All rights Reserved.
Designed by RDC Informatics