Στο κενό βρίσκονται και πάλι τα ανασφάλιστα

Βήμα σημειωτόν κάνει η διαδικασία με τα ανασφάλιστα. Οι αρμόδιοι φορείς μετά από τα λάθη που έγιναν, επιδιώκουν να οργανώσουν στο ακέραιο τον μηχανισμό διασταύρωσης ώστε να μην επαναληφθούν αστοχίες που βάζουν σε περιπέτειες τους πολίτες. Ωστόσο αυτό αφή

Βήμα σημειωτόν κάνει η διαδικασία με τα ανασφάλιστα. Οι  αρμόδιοι φορείς μετά από τα λάθη που έγιναν, επιδιώκουν να οργανώσουν στο ακέραιο τον μηχανισμό διασταύρωσης ώστε να μην επαναληφθούν αστοχίες που βάζουν σε περιπέτειες τους πολίτες. Ωστόσο αυτό αφήνει περιθώριο να διογκωθεί και πάλι το φαινόμενο. 

Τα προβλήματα που παρουσιάστηκαν με τις λάθος χρεώσεις παραβόλων, ήταν η αφορμή για να μην γίνει δεύτερη διασταύρωση. Η πολιτεία επιδιώκει να ρυθμίσει όσο το δυνατόν αποτελεσματικότερα το όλο σύστημα των διασταυρώσεων προκειμένου όταν επαναληφθεί η δοκιμή να μην επανεμφανιστούν αστοχίες.

Αυτό βέβαια βάζει σε πειρασμό και πάλι κάποιους να μην ασφαλιστούν ενώ αφήνει το περιθώριο σε όσους παραμένουν ανασφάλιστοι να συνεχίσουν την τακτική τους. Από την πλευρά της αγοράς ιδιωτικής ασφάλισης υπάρχει μεγάλη δυσφορία και τονίζεται πώς δε μπορεί να υπάρχουν ανασφάλιστοι στον δρόμο διότι η παρουσία τους σηματοδοτεί τεράστιο οικονομικό και κοινωνικό κόστος.

Το γεγονός είναι πώς ενώ η όλη υπόθεση οδηγήθηκε σε μια καλή εξέλιξη και έγινε η αρχή, τώρα ανεκόπη, κάτι που δε θα πρέπει να διαρκέσει πολύ, προκειμένου να αποκατασταθεί πλήρως η ομαλότητα στην αγορά του αυτοκινήτου.

Οι υπολογισμοί μιλούν για περισσότερες από 300 χιλιάδες βεβαιωμένα ανασφάλιστα που αφορούν γεωργικά μηχανήματα και μηχανάκια μικρού κυβισμού. Εάν σε αυτό προστεθούν και περιπτώσεις που ασφαλίστηκαν για ένα μήνα και ενδεχομένως να μην επανασφαλιστούν έως ότου ακούσουν πώς θα γίνει εκ νέου διασταύρωση στοιχείων, τότε γίνεται κατανοητό πως το πρόβλημα των ανασφάλιστων δεν λύθηκε αλλά απλώς περιστασιακά προσεγγίστηκε.  

© INSURANCE EEA 2024. All rights Reserved.
Designed by RDC Informatics