Συλλέγονται παράπονα καταναλωτών για εταιρείες

Τα παράπονα που δέχονται από καταναλωτές καλούνται να στείλουν οι ασφαλιστικές εταιρείες στην ΤτΕ κάνοντας πρεμιέρα ανταπόκρισης στις απαιτήσεις της Solvency ανάμεσα στις οποίες είναι και η «συνέπεια» των εταιρειών απέναντι στους πελάτες τους.

Του Γιάννη Βερμισσώ.


Τα παράπονα που δέχονται από καταναλωτές καλούνται να στείλουν οι ασφαλιστικές εταιρείες στην ΤτΕ κάνοντας πρεμιέρα  ανταπόκρισης  στις απαιτήσεις της Solvency ανάμεσα στις οποίες είναι και η «συνέπεια» των εταιρειών απέναντι στους πελάτες τους.

Είναι φανερό ότι όσο λιγότερα είναι τα παράπονα, τόσο καλύτερα για τις εταιρείες, τόσο για την αξιολόγησή τους όσο και για τα κεφάλαια που χρειάζονται.  Δηλαδή είναι σαφές ότι τα πολλά παράπονα σηματοδοτούν επισφάλειες και οδηγούν τις εταιρείες σε μεγαλύτερες κεφαλαιακές υποχρεώσεις.

Κατά τις πληροφορίες του insurance-eea  τα στοιχεία αυτά –των παραπόνων- θα συμπληρωθούν και θα σταλούν σε ειδική φόρμα την οποία έχει υποδείξει η ΤτΕ.

Ο λόγος της ενιαίας φόρμας είναι πώς τα στοιχεία πρέπει να είναι συγκρίσιμα μεταξύ τους και να αποκαλύψουν το επίπεδο των υπηρεσιών που οι εταιρείες προσφέρουν, το οποίο και συνιστά μια βασική παράμετρο για την σωστή λειτουργία μιας ασφαλιστικής.

Να σημειωθεί ότι τα παράπονα θα κατηγοριοποιηθούν και θα δώσουν σημείο αναφοράς για τις ασφαλιστικές και στο που θα πρέπει να προχωρήσουν σε βελτιώσεις.  

Ταυτόχρονα θα σηματοδοτήσουν και τις τυχόν κεφαλαιακές απαιτήσεις των εταιρειών ώστε να καλυφθούν άμεσα ή να οδηγήσουν σε άρση όλων αυτών που προκαλούν τα παράπονα των καταναλωτών για τα ασφαλιστικά συμβόλαια.

Πάντως κατά τις πληροφορίες η ΤτΕ δίνει μεγάλο βάρος στο θέμα των καταναλωτών γι αυτό και ξεκινά από αυτό ενώ ακολουθεί η αποτύπωση των οικονομικών στοιχείων.

© INSURANCE EEA 2019. All rights Reserved.
Designed by RDC Informatics