Τεχνικές Ασφαλίσεις: 26,2 χιλιάδες συμβόλαια και αποζημιώσεις €3.216.438

Σύμφωνα με στατιστική έρευνα, της ΕΑΕΕ για τις Τεχνικές Ασφαλίσεις για το 2022 προκύπτει ότι :

  • Καταγράφηκαν 26.228 συμβόλαια τα οποία εκδόθηκαν εντός του 2022, μέρος των οποίων παρέμεινε σε ισχύ και εντός του 2023.
  • Δηλώθηκαν 2.515 ζημιές
  • Πληρώθηκαν αποζημιώσεις ύψους €3.216.438
  • Σχηματίστηκε απόθεμα εκκρεμών αποζημιώσεων ύψους €8.228.025

Μπορείτε να δείτε την έρευνα εδώ

© INSURANCE EEA 2024. All rights Reserved.
Designed by RDC Informatics