Τι δείχνουν τα οικονομικά αποτελέσματα της Interamerican το 2021

Ο κ. Γιάννης Καντώρος, Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου Interamerican παρουσίασε τα αποτελέσματα της εταιρίας για το 2021 σε ειδική εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στα Κεντρικά Γραφεία του Ομίλου, και δήλωσε «Το 2021 ήταν, παρά τις προκλήσεις που αντιμετωπίσαμε, μια από τις καλύτερες χρονιές των τελευταίων ετών για την Interamerican σε κάθε επίπεδο. Νιώθω περήφανος όχι μόνο για τα εξαιρετικά αποτελέσματα αλλά και για τη νέα Interamerican που κτίζουμε, προσφέροντας αξία στους πελάτες μας, τους συνεργάτες μας, τους εργαζομένους μας και την κοινωνία. Το 2022 συνεχίζουμε με σημαντικές επενδύσεις, δίνοντας έμφαση στους τομείς της ψηφιοποίησης και ενίσχυσης των υποδομών μας, στη δημιουργία καινοτόμων λύσεων για τους πελάτες μας, καθώς και στη στρατηγική ένταξη της βιωσιμότητας σε κάθε τομέα της δραστηριότητάς μας».

Να σημειωθεί ότι το 2021 ολοκληρώθηκε με επιτυχία ο οργανωσιακός μετασχηματισμός της Interamerican. Υιοθετήθηκε ένα νέο σύγχρονο μοντέλο εργασίας το οποίο δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην ανάπτυξη και την ενδυνάμωση των ανθρώπων, καθώς και στον ομαδικό τρόπο εργασίας, με λιγότερες ιεραρχικές βαθμίδες. Παράλληλα προσφέρει σε κάθε εργαζόμενο την ελευθερία να εργαστεί εξ αποστάσεως ή με φυσική παρουσία (υβριδικό μοντέλο εργασίας).

Επίσης, συνεχίστηκε με εντατικούς ρυθμούς η ψηφιοποίηση της εταιρίας, με καινοτόμες mobile εφαρμογές και  ψηφιακές πλατφόρμες κυρίως στο χώρο της υγείας και του αυτοκινήτου παρέχοντας νέες υπηρεσίες και δυνατότητες στους ασφαλισμένους.

Σύμφωνα με τα οικονομικά αποτελέσματα η εταιρεία ανακοινώνει:

  • Υψηλή λειτουργική κερδοφορία 28,6 εκ. ευρώ, η υψηλότερη των τελευταίων ετών
  • Σημαντική αύξηση στα μικτά εγγεγραμμένα ασφάλιστρα κατά 6,3% και διαμόρφωση στα 395,5 εκ. ευρώ.
  • Αποζημιώσεις ύψους 226,9 εκ. ευρώ στο σύνολο των προϊοντικών γραμμών
  • Ιδιαίτερα υψηλά ποσοστά Φερεγγυότητας που φθάνουν το 239% στην εταιρία Ζημιών
  • Σε κορυφαία επίπεδα οι δείκτες ικανοποίησης πελατών (έως 92%) και σύστασης ΝPS (71)
  • Στα 178,1 εκ. ευρώ το σύνολο του κοινωνικού προϊόντος
  • Ολοκλήρωση οργανωσιακού μετασχηματισμού και υιοθέτηση ενός από τα πλέον σύγχρονα μοντέλα εργασίας
  • Επενδύσεις στην ψηφιοποίηση και τις υποδομές του Ομίλου που συνεχίζονται και το 2022

Ειδικότερα, αύξηση των μικτών εγγεγραμμένων ασφαλίστρων κατά 6,3% παρουσίασε ο Όμιλος Interamerican το 2021, φθάνοντας στο ύψος των 395,5 εκ. ευρώ από 372,0 εκ. ευρώ το 2020. Εξαιρουμένων των unit linked προϊόντων, η εταιρία είχε αύξηση 5% σε σύγκριση με το αντίστοιχο 2,1% της αγοράς, εμφανίζοντας  2,4 φορές μεγαλύτερη ανάπτυξη από τον μέσο όρο της αγοράς στα αμιγώς ασφαλιστικά προϊόντα. Κύριος μοχλός ανάπτυξης του Ομίλου αποτέλεσαν οι Γενικές Ασφαλίσεις οι οποίες συμμετείχαν στην αύξηση των ασφαλίστρων κατά 66%, ενώ το υπόλοιπο προήλθε από τους κλάδους Υγείας και Ζωής.

Βάσει των αποτελεσμάτων του 2021, ο Όμιλος Interamerican κατέχει  υψηλά μερίδια αγοράς στην Υγεία 20,3% (κλάδος 2 ζημιών), στις Ασφαλίσεις Ζημιών 12,8% συνολικά, στις Ασφαλίσεις Αυτοκινήτου 12,3%  (κλάδοι 3 και 10 ζημιών) και στο χώρο της Βοηθείας 18,3% (κλάδος 18).

Το συνολικό ύψος των αποζημιώσεων που καταβλήθηκε σε 400.998 περιπτώσεις πελατών το 2021 έφθασε το ύψος των 226,9 εκ ευρώ. Ο μεγαλύτερος όγκος αποζημιώσεων αφορούσε στον κλάδο Ζημιών με 79,9 εκ ευρώ (35%), ενώ το μεγαλύτερο πλήθος αποζημιώσεων αφορούσε στον κλάδο Υγείας (212.762 περιπτώσεις).

Επίσης  η Interamerican κατέβαλε ένα σημαντικό ύψος αποζημιώσεων οι οποίες αφορούσαν σε φυσικές καταστροφές. Ενδεικτικά, το ύψος των αποζημιώσεων  για τις πυρκαγιές σε Β. Εύβοια και Αττική ανήλθε στα 4 εκ ευρώ. Τα επίπεδα Φερεγγυότητας κατά Solvency II, κινήθηκαν από 58% έως 139% πάνω από το απαιτούμενο επίπεδο, φθάνοντας στην Εταιρία Ζημιών το 239%.

 Μοντέλο διανομής

Στρατηγική της εταιρίας είναι η ικανοποίηση των αναγκών των πελατών μέσω ενός πολυκαναλικού μοντέλου διανομής, αξιοποιώντας το δίκτυο των 1.871 διαμεσολαβητών αλλά και την ηγετική θέση του Ομίλου στην απευθείας ψηφιακή ασφάλιση μέσω της Anytime. Ειδικότερα, το εταιρικό δίκτυο Agency συμμετείχε στην παραγωγή το 2021 με ποσοστό 33,3%, το δίκτυο Πρακτόρων και Μεσιτών με 31,1%, η Anytime με 23,1% και τα λοιπά δίκτυα π.χ. bankassurance, Ομαδικά, κ.λπ. με 12,5%. H Anytime συνέχισε την ανάπτυξή της το 2021 με τα μικτά εγγεγραμμένα ασφάλιστρα να φθάνουν τα 83,3 εκ (86,5% αυτοκίνητο και 13.5% κατοικία), ενώ στην Κύπρο το μερίδιο αγοράς της Anytime, στην ασφάλιση Αυτοκινήτου, διαμορφώθηκε στο 4%.

Δείκτες Iκανοποίησης και Σύστασης (NPSNet Promoter Score)

Ο δείκτης σύστασης των πελατών της Interamerican (NPS) διαμορφώθηκε στο 71 για τα προϊόντα και 59 στις υπηρεσίες, γεγονός το οποίο αποτελεί την καλύτερη επίδοση για την εταιρία όλων των ετών. Σημειώνεται ότι σε διεθνές επίπεδο ο δείκτης κυμαίνεται μεταξύ 27 και 41. Αντίστοιχα οι δείκτες ικανοποίησης και για τα δύο brands (Interamerican, Anytime) έφθασαν έως και το 92%. Επιπλέον αύξηση παρουσίασαν οι αντίστοιχοι δείκτες σε όλα τα δίκτυα διαμεσολαβητών και διαμορφώθηκαν στα υψηλότερα επίπεδα των τελευταίων 8 ετών.

ΦΩΤΟ

Από τη διοικητική ομάδα της Interamerican – από αριστερά: Ανδρέας Φιαμέγκος – Διευθυντής Νομικής Υπηρεσίας, Πάνος Κούβαλης – Tribe Leader, Mobility & Convenience, Γιώργος Βαλαής – Γενικός Διευθυντής Βοηθείας, Λευτέρης Κυριακάκης – Corporate Strategy Leader, Erzincanli Murat – Chief Financial Officer, Γιάννης Καντώρος – Διευθύνων Σύμβουλος, Δροσιά Καρδάση – Human Resources Manager, Νατάσα Σατερλή – Tribe Leader, Health & Financial Future, Τάσος Ηλιακόπουλος – Γενικός Διευθυντής Πωλήσεων & Marketing.

© INSURANCE EEA 2024. All rights Reserved.
Designed by RDC Informatics