Το νέο Δ.Σ. του Π.Σ.Σ.Α.Σ.

Το νέο Δ.Σ. του Π.Σ.Σ.Α.Σ.

Κατά την Ετήσια Γενική Συνέλευση του ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ που έγινε την 13/12/2017, εξελέγησαν τα μέλη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου, που θα διοικήσει τον Σύνδεσμο για την επόμενη διετία.  Τα εκλεγέντα μέλη συγκροτήθηκαν σε Σώμα ως ακολούθως :

1. ΤΟΖΑΚΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ                 :  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

2. ΡΟΥΣΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ           :  ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

3. ΚΟΥΦΟΓΕΩΡΓΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ         :  ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

4. ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ           :  ΤΑΜΙΑΣ

5. ΦΥΤΕΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ                        :  ΜΕΛΟΣ

6. ΑΛΕΞΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ                   :  ΜΕΛΟΣ

7. ΠΕΤΡΟΧΕΙΛΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ        :  ΜΕΛΟΣ

Το νέο αυτό Διοικητικό Συμβούλιο, σε συνεργασία με όλους τους αρμοδίους φορείς – τις Αρχές και τις Εταιρείες, θα εργασθεί για την βελτίωση των συνθηκών του επαγγέλματος του Συντονιστή αλλά και όλης της Ασφαλιστικής Αγοράς.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΤΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΩΝ

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ

© INSURANCE EEA 2019. All rights Reserved.
Designed by RDC Informatics