Το χτύπημα από τα χαμηλά ασφάλιστρα

Γονατίζουν τις εταιρείες τα χαμηλά ασφάλιστρα κυρίως στον κλάδο αυτοκινήτου, τα οποία εφάρμοσαν στο πλαίσιο παρακολούθησης μιας ισχυρά πτωτικής πορείας που διαμορφώθηκε τα τελευταία χρόνια από μη ορθές πρακτικές και με στόχο την βίαιη απόκτηση μεριδίων...

Του Γιάννη Βερμισσώ

Γονατίζουν τις εταιρείες τα χαμηλά ασφάλιστρα κυρίως στον κλάδο αυτοκινήτου, τα οποία εφάρμοσαν στο πλαίσιο παρακολούθησης μιας ισχυρά πτωτικής πορείας που διαμορφώθηκε τα τελευταία χρόνια από μη ορθές πρακτικές και με στόχο τη βίαιη απόκτηση μεριδίων αγοράς.

Κάποιες εταιρείες (κάθε μεγέθους και καταγωγής) που περισσότερο από άλλες επιδόθηκαν στην «κόντρα» με όσους έριχναν τις τιμές σήμερα βρίσκονται απέναντι από τη θλιβερή διαπίστωση ότι «δε μπορεί να τρώνε από τις σάρκες τους» και αναγκαστικά σκέπτονται την αναθεώρηση της πρακτικής αυτής η οποία όμως τους απέδωσε στόλους οχημάτων και αυξήσεις περιπτώσεων.  

Η τακτική προφανώς δεν απέδωσε και σε συνδυασμό και με άλλες ζημιογόνες καταστάσεις οδηγεί σε δύσκολες συνθήκες που μπορούν να ξεπεραστούν προς το παρόν αλλά δε μπορεί να διασφαλιστεί ότι θα συμβεί κάτι τέτοιο  και στο μέλλον εάν δεν αναθεωρήσουν πολιτική ασφαλίστρων.

Ωστόσο η σκέψη να ανατιμήσουν στην παρούσα μάλιστα χρονική στιγμή, πιθανόν να αποτελέσει αιτίας απώλειας πελατών και δυσαρέσκειας συνεργατών οι οποίοι αξιοποίησαν τις χαμηλές τιμές για να ανοιχτούν στην αγορά.  Πέραν βέβαια του γεγονότος αυτού και οι ζημιές που καταγράφονται και οι αποζημιώσεις που αντιστοιχούν αποτελούν εξίσου ισχυρό χτύπημα στην οικονομική ομαλότητα των νομικών προσώπων. Η ασφυξία που έχει δημιουργηθεί από την πολυετή  διαμόρφωση πτωχευτικών ασφαλίστρων, εξελίσσεται σε τροχοπέδη για τη συνέχεια. Δικαιωμένοι από αυτή την νέα δύσκολη συγκυρία ίσως και αδιέξοδο είναι όσοι δεν υπέκυψαν στον σαθρό ανταγωνισμό και διατήρησαν τα τιμολόγιά τους  διαπιστώνοντας ότι ακόμα και με τις υψηλότερες τιμές καταγράφουν αυξήσεις παραγωγής.  Κατά πληροφορίες υπάρχει μεγάλη κινητικότητα γύρω από τα ασφάλιστρα, η οποία θα αποτυπωθεί στο αμέσως προσεχές διάστημα σε κινήσεις που γίνουν γνωστές.

© INSURANCE EEA 2019. All rights Reserved.
Designed by RDC Informatics