Χαρτογραφήθηκαν 12 χιλιάδες ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές

Σε περίπου 12 χιλιάδες ανέρχονται σε όλη τη χώρα οι ασφαλιστικοί διαμεσολαβούντες καθώς αυτό προκύπτει από τα πρώτα αποτελέσματα μιας μεγάλης προσπάθειας χαρτογράφησης του κλάδου η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη, με πρωτοβουλία του ΕΕΑ και την αρωγή της ΚΕΕ..

Σε περίπου 12 χιλιάδες ανέρχονται σε όλη τη χώρα οι ασφαλιστικοί διαμεσολαβούντες καθώς αυτό προκύπτει από τα πρώτα αποτελέσματα μιας μεγάλης προσπάθειας χαρτογράφησης του κλάδου η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη, με πρωτοβουλία του ΕΕΑ και την αρωγή της ΚΕΕ, λαμβάνει στοιχεία από το ΓΕΜΗ και εκτείνεται ευρύτερα στα Επιμελητήρια όλης της χώρας.

Μια πρώτη στατιστική «απεικόνιση» του κλάδου της ασφαλιστικής διαμεσολάβησης έρχεται να δώσει σημαντικά στοιχεία για το πλήθος των προσώπων που ασκούν το επάγγελμα σε όλη την χώρα.  Η προσπάθεια του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθήνας ολοκληρώνεται σταδιακώς, και σε πρώτο στάδιο δείχνει όπως τονίζει ο Γενικός Γραμματέας του ΕΕΑ κ. Δημήτρης  Γαβαλάκης, πώς τα φυσικά πρόσωπα που ασκούν το επάγγελμα ασχέτως των Νομικών Προσώπων που αυτά ενδεχομένως συμμετέχουν ανέρχονται σε όλη την χώρα σε περίπου 12 χιλιάδες. Από αυτούς οι περίπου 7.100 είναι στο ΕΕΑ. Ο αριθμός είναι σημαντικός, συνθέτει ένα μεγάλο πυρήνα,  καταρρίπτει θεωρίες και προσεγγίσεις τυχαίες,  και αποτελεί ένα ακόμη βήμα για την περαιτέρω συσπείρωση και άνοδο του κλάδου.

Να επισημανθεί ότι τα στοιχεία αυτά προέκυψαν μέσα από την πρωτοβουλία του ΕΕΑ σε συνεργασία με την ΚΕΕ , και αντλήθηκαν από το ΓΕΜΗ. Ωστόσο επειδή η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη περιέχουν ακόμα κάποιες αποκλίσεις, που όπως εκτιμούν οι υπεύθυνοι, με την οριστικοποίησή τους θα είναι, υψηλότερα, οπότε και τα ανωτέρω αριθμητικά δεδομένα θα αυξηθούν ανεβάζοντας πανελλαδικά τον αριθμό των προσώπων που ασκούν την ασφαλιστική διαμεσολάβηση.

Τα στοιχεία αυτά αποτελούν μέρος της γενικότερης προσπάθειας που πραγματοποιείται για να καταγραφούν ποσοτικά και ποιοτικά στοιχεία που αφορούν την δομή και το μέγεθος της ασφαλιστικής διαμεσολάβησης αναφέρει ο κ. Γαβαλάκης.  Επίσης, συνεχίζει, η προσπάθεια του ΕΕΑ είναι να προσεγγίσει όσο το δυνατόν πιο συστηματικά τον κλάδο της ασφαλιστικής διαμεσολάβησης γι΄ αυτό και συνεχίζεται ώστε να προσδιοριστούν στοιχεία και ανά κατηγορία διαμεσολάβησης καθώς και άλλες παράμετροι που χαρακτηρίζουν τον κλάδο.  

© INSURANCE EEA 2019. All rights Reserved.
Designed by RDC Informatics