Επενδύουν οι εταιρείες στο άνοιγμα των ασφαλιστικών εργασιών…

Του Γιάννη Βερμισσώ

Δείγματα κινητικότητας που ξεφεύγουν από τις γνωστές επενδύσεις στην τεχνολογία καταγράφονται στην αγορά. Κατά τις πληροφορίες και οι εταιρείες «ανοίγονται» και οι ασφαλίσεις διαφόρων μορφών σημειώνουν ενδιαφέρον από πλευράς πολιτών.

Αυτά τα θετικά μηνύματα καταγράφονται σε επίπεδο ασφαλιστικών εργασιών καθώς νέες επαγγελματικές δράσεις και επιχειρηματικές δραστηριότητες επιλέγουν να «ακουμπήσουν» στην ιδιωτική ασφάλιση ταυτόχρονα με πολλά επαγγέλματα που γνωρίζουν σταδιακά την ασφάλιση Αστικής Ευθύνης. Οι πληροφορίες μιλούν για τάσεις ανόδου και στις ασφαλίσεις επιχειρήσεων και επίσης στις αστικές ευθύνες, και το αποδίδουν το μεν πρώτο στην επιχειρηματική κινητικότητα σε επίπεδο νέων επιχειρήσεων και δράσεων και το δεύτερο –αστικές ευθύνες- στην ενημέρωση που σταδιακώς γίνεται για την ιδιωτική ασφάλιση και την προστασία των επαγγελματιών. Να σημειωθεί ότι η κινητοποίηση που έχει ξεκινήσει για ενημέρωση πολιτών κοινωνικών ομάδων, επιχειρηματικών κλάδων κ.α σχετικά με την ιδιωτική ασφάλιση είναι μεγάλη και όπως θα εξελίσσεται θεωρείται βέβαιο ότι θα φέρει αποτελέσματα ουσιαστικά στην παραγωγή του κλάδου.

Και οι ασφαλιστικές ανοίγονται 

Την ίδια ώρα και κάποιες ασφαλιστικές εταιρείες προετοιμάζονται να εισέλθουν σε νέους κλάδους διαβλέποντας ότι οι προοπτικές είναι θετικές οπότε και σπεύδουν να λάβουν θέση. Ειδικότερα κατά τις πληροφορίες, πρόκειται για περιπτώσεις που θέλουν να ξεφύγουν από την έως σήμερα διαδρομή τους και να διευρύνουν την δραστηριότητά τους  σε νέους ασφαλιστικούς τομείς, απαιτητικούς,  για τους οποίους όμως τα τελευταία έτη έχουν δημιουργήσει υποδομές οπότε και μπορούν να αναπτυχθούν. Επίσης κάποιες εταιρείες συζητούν και για συνεργασίες οι οποίες όμως όπως δείχνει η έως τώρα εξέλιξη ακόμα συναντούν εμπόδια στην ελληνική νοοτροπία. Ωστόσο δεν αποκλείεται τελικά να συμβούν.

© INSURANCE EEA 2019. All rights Reserved.
Designed by RDC Informatics