Έρευνα ΕΕΑ- ICAP : EΙΣΟΔΗΜΑΤΑ- ΜΟΡΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ- ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ-ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ- ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ- ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ

Σημαντικά στοιχεία ποσοτικά και ποιοτικά για τον κλάδο της ασφαλιστικής διαμεσολάβησης αναδεικνύει η 1η μελέτη για τον κλάδο η οποία εκπονήθηκε με την συνεργασία ΕΕΑ-ICAP. Τα βασικά στοιχεία της έρευνας η οποία θα αποτελέσει αφετηρία για επόμενα βήματα παρουσιάστηκαν από τον γγ του ΕΕΑ κ. Δ. Γαβαλάκη στην επίσημη εκδήλωση (7 Οκτωβρίου) η οποία έγινε διαδικτυακά και παρακολούθησαν επαγγελματίες από όλη την χώρα. Η παρουσίαση του κ. Γαβαλάκη η οποία συνοψίζει και αναδεικνύει καίρια ευρήματα έχει ως εξής:

 

© INSURANCE EEA 2021. All rights Reserved.
Designed by RDC Informatics