Η αγορά ανοίγει (για όλους; και πότε; ) τις ευκαιρίες

Του Γιάννη Βερμισσώ

Η κινητικότητα πέριξ της ιδιωτικής ασφάλισης  και την αξιοποίησή της σε νέες «περιοχές» (συντάξεις υγεία κ.α) είναι μεγάλη και βρίσκεται  σε διαδικασία σχεδιασμού μια σημαντική αλλαγή η οποία και ανακοινώνεται με κάθε ευκαιρία. Και αυτό είναι θετικό.

Όμως απέχει πολύ από το να φέρει άμεσα νέες εργασίες, κάτι που αποτελεί ζητούμενο για το κάθε νομικό και φυσικό πρόσωπο που απασχολείται στον κλάδο. Επίσης είναι «σκοτεινό» ακόμα και το εάν η όποια εξέλιξη και άνοιγμα των εργασιών θα ανήκει σε όλους και είναι για όλους.

Άραγε υπάρχει κάποια πρόβλεψη από τους συνομιλητές του κλάδου με την κυβέρνηση για το ποσοστό συμμετοχής  και τα κριτήρια βάσει των οποίων οι ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες θα εισέλθουν στις νέες εργασίες;

Δηλαδή η διεύρυνση της αγοράς θα αξιοποιηθεί για την ενίσχυση του ανταγωνισμού, την αναβάθμιση των επιχειρήσεων και την καλύτερη λειτουργία του κλάδου, ή μήπως η διανοιγόμενη – ακόμα στα χαρτιά – ευκαιρία ανήκει σε ορισμένους.

Ανάμεσα σε αυτές τις γενικές προσεγγίσεις το ζήτημα του ΣΗΜΕΡΑ και των νέων εργασιών παραμένει ζωτικό.

Η ενθουσιώδης εσχάτως, παρουσία του κλάδου σε συγκεντρώσεις και συναντήσεις κατά τις οποίες παρέχονται υποσχέσεις, δεν φέρνει ακόμα παραγωγή, δεν αυξάνει τα συμβόλαια.

Μέχρι όλα αυτά να αποτυπωθούν στην πράξη τα πράγματα μένουν ίδια… Δηλαδή  ο κλάδος κινείται με τα γνωστά του δεδομένα. Ενώ, όλα όσα ακούγονται και συνιστούν μια δυνητική νέα πραγματικότητα, είναι ευχάριστα και ελπιδοφόρα όμως βρίσκονται ακόμα επί χάρτου.

Άρα: οι παλιές γνωστές μέθοδοι ανάπτυξης εργασιών πρέπει να τρέξουν. Η ευφορία της οικονομίας και το θετικό κλίμα που δημιουργείται είναι  αρκετά για να μπορέσει ο πολίτης να εμπιστευτεί την ιδιωτική ασφάλιση και να προσφέρει στον εαυτό του την δυνατότητα κάλυψης. Η αύξηση των συμβολαίων επιδιώκεται ακόμα με τον γνωστό συμβατικό τρόπο της ενημέρωσης των πολιτών.

Υ.Γ: Είναι μια ακόμα ευκαιρία να φανεί στην πράξη η  δυναμική της ασφαλιστικής διαμεσολάβησης.

© INSURANCE EEA 2020. All rights Reserved.
Designed by RDC Informatics