Η αναγκαία αλλαγή προφίλ στην ιδιωτική ασφάλιση

του Γιάννη Βερμισσώ

Οι διαπιστώσεις ίδιες για την χώρα και την στάση της απέναντι στην ασφάλιση. Κενό, υποασφαλισμένες περιπτώσεις, χαμηλή διείσδυση, στασιμότητα και τόσα άλλα. Και όμως ο κλάδος και ανεβαίνει, και απασχολεί χιλιάδες ανθρώπους, και οι εταιρείες προχωρούν και νέες εργασίες δημιουργούνται. Όμως, αυτά δεν αναιρούν λένε οι αρμόδιοι ότι είμαστε πίσω έναντι της υπόλοιπης Ευρώπης.  Σε αυτό υπάρχει μια μικρή αντίφαση. Ο κλάδος είναι ο μεγαλύτερος θεσμικός επενδυτής, προοδεύει συντελεί στην απασχόληση αλλά έχει μείνει και πίσω. Προφανώς συγκριτικά με άλλες χώρες και αγορές. Προχωρεί δηλαδή αλλά με μικρή ταχύτητα. Όπως όλα έως σήμερα. Μέσα από δυσκολίες, συντεχνιακά θέματα, ιδεοληψίες, καχυποψίες, και φυσικά από δισταγμούς κάποιων να φέρουν την αλλαγή. Χρειάζεται όμως η αλλαγή. Και στις διεκδικήσεις, και στον τρόπο ακόμα και στην γλώσσα -το λεκτικό- που χρησιμοποιείται από τους αρμοδίους. Η νέα ιδέα για τον κλάδο θα έλθει μέσα από την αλλαγή προφίλ όσων μιλούν και διεκδικούν γι΄αυτόν. Και από αλλαγή των όσων ζητούνται και τους τρόπου που ζητούνται. Η αγορά έχει προχωρήσει. Η χώρα βρίσκεται σε ένα κομβικό σημείο. Αποχωρίζεται -με δυσκολία όμως- το παλιό και περνά σε κάτι καινούργιο με όσα άγνωστα περιέχει αυτό. Το νέο περιβάλλον απαιτεί και νέο προφίλ. Απαιτεί και επιβάλλει και νέα εικόνα, Και νέες ιδέες και νέες απαιτήσεις. Χρειάζεται ολική αλλαγή προφίλ.

© INSURANCE EEA 2024. All rights Reserved.
Designed by RDC Informatics