Η αναγκαία κινητοποίηση των ασφαλιστών

Του Γιάννη Βερμισσώ.

Του Γιάννη Βερμισσώ.

 


Αναρωτιούνται ακόμα κάποιοι για το πώς θα αντιστραφεί η πτωτική τάση στην παραγωγή ασφαλίστρων. Άραγε υπάρχει στρατηγική; Μήπως υπάρχουν κανόνες και μαγικές συνταγές;

Όπως όλοι ομολογούν δεν προσφέρεται έτοιμη λύση. Τι χρειάζεται λοιπόν να γίνει; Απλά να ξεκινήσει μια υπέρ-προσπάθεια εργασιακή που θα επικοινωνήσει το ασφαλιστικό προϊόν. Το υφιστάμενο έλλειμμα γνώσης  και η χαμηλή ασφαλιστική συνείδηση πάνε «πακέτο». Για να εξαφανιστεί αυτή η κατάσταση πρέπει να βγουν στην αγορά όχι οι «πρώτοι» των εταιρειών που επιβραβεύονται αλλά και όλοι οι άλλοι που εμφανίζουν λιγότερες επιδόσεις.

Άρα χρειάζεται εκπαίδευση και κινητοποίηση. Η πρακτική της κινητροδότησης πιάνει σε αυτούς που γράφουν επιδόσεις και ήδη συναγωνίζονται με άλλους επίσης «αυτοπαρακινούμενους».

Συνεπώς η κινητοποίηση του πλήθους που φαίνεται ότι χρειάζεται η αγορά είναι μια άλλη πρακτική που αναβιώνει περισσότερο ηγετικές προσεγγίσεις παρά τεχνοκρατικές με όρους και πήχη…

Η ενασχόληση των αρμοδίων μπορεί να δώσει αξία και στις ξεχασμένες δυνάμεις που ενδεχομένως να αποτελούν και την ιστορική εφεδρεία της ασφαλιστικής αγοράς.  

© INSURANCE EEA 2020. All rights Reserved.
Designed by RDC Informatics