Η αναγκαία βοήθεια του Επικουρικού Κεφαλαίου

Χρόνια τώρα και πιθανόν λόγω συγκυριών, το Επικουρικό βρέθηκε στη δίνη των προβλημάτων όχι άμοιρων και ασύνδετων με σειρά άλλων θεμάτων που έπληξαν και ίσως μερικώς να πλήττουν ακόμα την αγορά.

Του Γιάννη Βερμισσώ. 

Ο ρόλος και η σημασία του Επικουρικού κεφαλαίου αναγνωρίζονται από το σύνολο της ελληνικής ασφαλιστικής αγοράς. Χρόνια τώρα και πιθανόν λόγω συγκυριών, το Επικουρικό βρέθηκε στη δίνη των προβλημάτων όχι άμοιρων και ασύνδετων με σειρά άλλων θεμάτων που έπληξαν και ίσως μερικώς να πλήττουν ακόμα την αγορά.

Όμως σήμερα οι συνθήκες είναι διαφορετικές, γι΄ αυτό και προέχει η αταλάντευτη πορεία του Ε.Κ. Όλα δείχνουν ότι το μέλλον του θα διακριθεί από ένα νέο βηματισμό δεδομένου ότι προχωρεί η διαδικασία run off και αναμένεται η σχετική εκδήλωση προσφορών να ανάληψης του έργου.  

Και πρέπει να γίνει. Η ανάγκη ομαλής συνέχειας του ΕΚ προέχει. Και οι εμπλεκόμενοι με το θέμα οφείλουν να ξεπεράσουν αναστολές και τυχόν διοικητικά εμπόδια και να «κλείσουν» την συμφωνία επιβίωσης του Ε.Κ. 

Εως σήμερα το ΕΚ κατάφερε να σταθεί όρθιο, να αντιμετωπίσει με επάρκεια και ικανότητα όλα όσα επιφορτώθηκε και να παίζει τον ρόλο του με ικανότητα.

Η εξάντληση είναι φανερή και γι΄αυτό η νέα αρχή που θα του δώσει αέρα, ευελιξία, και ταχύτητα στη διεκπεραίωση των εργασιών είναι κοντά και πρέπει να γίνει άμεσα.

Το ΕΚ έχει ανάγκη και χρηματοδότησης, και αντιμετώπισης των εκκρεμοτήτων και δημιουργίας νέων βάσεων.

© INSURANCE EEA 2019. All rights Reserved.
Designed by RDC Informatics