Η ανανέωση του ασφαλιστικού προϊόντος στην παραγωγή & την προώθηση

Του Γιάννη Βερμισσώ

Με εξαιρετική επιμονή οι ασφαλιστικές εταιρείες επενδύουν στο μέλλον τους. Στελέχη, τεχνολογία, και… νέα προϊόντα. Και αυτό το τελευταίο – τα νέα προϊόντα- είναι σημαντική εξέλιξη καθώς καταδεικνύει κατά την άποψή μας, την πρόθεση «επικαιροποίησης», «ανανέωσης» «φρεσκαρίσματος» ίσως και εξορθολογισμού σε όλα τα επίπεδα. Το κάθε νέο προϊόν θα πρέπει να περικλείει καινούργια δελεαστικά στοιχεία, και ταυτόχρονα να είναι προσαρμοσμένο σε αυτό που σήμερα ζητά η εποχή, δηλαδή ευελιξία, ευκολία απόκτησης και ευκολία χρήσης.

Βέβαια τα χαρακτηριστικά αυτά μπορεί να ταιριάζουν σε άλλα είδη και όχι το ασφαλιστικό. Όμως, αυτό θέλει ο πολίτης – ο κάθε πολίτης- και σε αυτό οφείλουν να συνταχθούν και οι εταιρείες. Τόσο οι δραστηριοποιούμενες όσο και οι πρωτοεισερχόμενες σε κάποιο τομέα ασφαλιστικές για να κερδίσουν έδαφος και να διαφοροποιηθούν από το παρελθόν.

Μήπως «εδώ» βρίσκεται το κλειδί την ανάπτυξης. Μήπως χρειάζεται μια ριζική ανανέωση στο πλαίσιο της τεχνολογικής επανάστασης που βιώνουν οι εταιρείες και των νέων αναγκών που αναφύονται στους πολίτες.

Πόσο το «παλαιό» προϊόν ανταποκρίνεται στις σύγχρονες ανάγκες. Πόσο ο «παλαιός» τρόπος πωλήσεων «μιλά» στους υποψήφιους πελάτες ή «κρατά ζεστούς» τους υφιστάμενους.

Δεδομένης μάλιστα της διαρκούς επένδυσης στην τεχνολογία, αντιλαμβανόμαστε ότι η προσέγγιση στο νέο , και με νέο τρόπο πιθανό να χρειάζεται και μια ριζική αλλαγή στο «προϊόν» και στον τρόπο προώθησής του στην αγορά.

Τόσο στα απλά όπως τα οχήματα όσο και στα σύνθετα όπως η Υγεία οι ανάγκες είναι πολύ απλές για να αντιμετωπίζονται σύνθετα.

Εταιρείες και ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές βρίσκονται αντιμέτωποι με νέες προκλήσεις.

© INSURANCE EEA 2019. All rights Reserved.
Designed by RDC Informatics