Η αναθεώρηση της στασιμότητας και η νέα εποχή.. ιδιωτικής ασφάλισης

Παραμένει ανοικτό το ερώτημα το πώς θα επέλθει η ανανέωση των πραγμάτων -καταστάσεων-συνθηκών και δεδομένων που περιβάλλουν την ιδιωτική ασφάλιση. Είναι περισσότερο από ποτέ ώριμη η σκέψη ότι θα πρέπει να συντελεστούν αλλαγές σημαντικές οι οποίες θα προκαλέσουν την «αναγέννηση» του κλάδου. Η έως σήμερα πορεία παραγωγής έχει φθάσει σε μια κορυφή ίσως ιδιαιτέρως εστιασμένη στα οχήματα και την υποχρεωτικότητα που τα περιβάλλει -κάτι που καταρρίπτεται με τα ανασφάλιστα και την μη εφαρμογή του νόμου- απομειώνοντας σε μεγάλο βαθμό το εύρος της ασφάλειας, της ηρεμίας, της στήριξης  που η ιδιωτική ασφάλιση προσφέρει. Επίσης και οι άνθρωποι του κλάδου έχουν εξανλτήσει -ίσως- τις ίδιες διαδικασίες-μεθόδους ανάπτυξης οπότε και εδώ η όποια ανανέωση θα δώσει μια νέα προσδοκία, έναν νέο «αέρα» δημιουργίας μια πιό αισιόδοξη προοπτική. Εως σήμερα η μεγάλη μετάβαση του κλάδου έγινε στην τεχνολογία. Όμως δεν είναι αρκετή. Η ανανέωση πρέπει να φτάσει βαθύτερα, στην αντίληψη, στην άποψη, στην ουσία της ασφάλισης. Τα εργαλεία υπάρχουν, χειριστές υπάρχουν, οπότε απομένει η δημιουργία ιδεολογικού-επιστημονικού υπόβαθρου.

© INSURANCE EEA 2020. All rights Reserved.
Designed by RDC Informatics