Η διανομή των ευκαιριών

Του Γιάννη Βερμισσώ

Με ισχυρά στοιχεία αισιοδοξίας, η ιδιωτική ασφάλιση εισέρχεται στο 2019 περιμένοντας εξελίξεις και γεγονότα που θα ανεβάσουν τον κλάδο υψηλότερα.

Οι άνθρωποι της αγοράς προβλέπουν ότι οι συνθήκες ωρίμανσης που έχουν επέλθει σχετιζόμενες με το οικονομικό περιβάλλον, καθώς και τα όσα έγιναν τα τελευταία χρόνια σε επίπεδο υποδομών, νομοθετικού πλαισίου, και εκσυγχρονισμού της αγοράς, συνιστούν σταθερή βάση για να αναγνωριστεί περαιτέρω ο κλάδος και να αξιοποιηθούν τα «ασφαλιστικά προϊόντα».

Οι προοπτικές σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, εστιάζουν σε αύξηση εργασιών, είσοδο σε νέα πεδία ασφάλισης, πωλήσεις «ευέλικτων» προϊόντων και πολλά ακόμα που σχετίζονται με την πρόοδο που επιτάσσει:  ταχύτητα, αντικειμενική τιμή, αμεσότητα..

Η δρόμος προς την «καλύτερη εποχή», και η βεβαιότητα που υπάρχει,  δεν σημαίνει ότι έρχεται η ευημερία απαστράπτουσα, και με ευκολία θα διαχυθεί αδιάκριτα προς κάθε κατεύθυνση.

Για την «πρόσβαση» στο μέλλον, την συμμετοχή στην επόμενη ημέρα, την ανάπτυξη, την απολαβή των θετικών χρειάζονται και αντίστοιχες ενέργειες, και προσπάθειες και εγρήγορση και επιμονή.

Δηλαδή δεν είναι ούτε εύκολα, ούτε για όλους.

Οι προετοιμασμένοι μόνο θα συμμετάσχουν στην διανομή ευκαιριών.

© INSURANCE EEA 2019. All rights Reserved.
Designed by RDC Informatics