Η ευκαιρία της τηλε-διαδικασίας

Του Γιάννη Βερμισσώ

Οι έκτακτες συνθήκες από τις οποίες σταδιακώς αναμένεται και ελπίζεται ότι η χώρα και οι πολίτες φεύγουν έδωσαν την μεγάλη ευκαιρία για να αναδειχθεί η διαδικασία των τηλε–, συναντήσεων.
Αυτές μπορεί να έχουν οποιονδήποτε σκοπό και κατεύθυνση και όπως αποδεικνύεται είναι χρήσιμες και μπορεί να αξιοποιηθούν από όποιον ενδιαφέρεται να απολάβει αυτό για το οποίο γίνονται.  Εκπαίδευση, συνεδρίαση, διάσκεψη, , δεκάδες σκοποί μπορεί να υπηρετηθούν τηλεματικά.

Είναι ένας τρόπος γνωστός σε φοιτητές, επαγγελματίες επιστημών οι οποίοι παρακολουθούν, επιμορφώνονται, ενημερώνονται ή ακόμα ζητούν κάτι από κάποιον άλλον που είναι ειδικός αλλά βρίσκεται μακριά ( ιατρική).

Τώρα με ευκαιρία της ανάπτυξης της τηλε-ματικής στην χώρα, αποδείχθηκε ότι μπορεί ως σύγχρονο τρόπο να στηρίξει διαδικασίες, επαγγέλματα, επιχειρήσεις.

Σίγουρα δε μπορεί να εξυπηρετήσει όλα όσα απαιτούν φυσική παρουσία. Όμως ίσως να μπορεί να λειτουργεί εξυπηρετικά, να βοηθά και να προάγει θέματα σε λιγότερο χρόνο με λιγότερο κόστος και με λιγότερο κόπο.

Και επειδή ως Ελλάδα έχουμε εκπαιδευτεί στο ακριβώς αντίθετο όπου όλα απαιτούσαν χρόνο, κόπο και κόστος συντηρώντας μαύρες τρύπες, φοροδιαφυγή, «χαρτζιλικώματα» και πολλά αθέμιτα, τώρα είναι μια σημαντική ευκαιρία να αξιοποιηθεί η ψηφιοποίηση που ενώ επιτεύχθηκε και έχει εγκατασταθεί δεν είχε αξιοποιηθεί επαρκώς ούτε από τους θεσμούς ούτε από τους ανθρώπους.

Ας  γίνει μια αρχή τώρα, που έγιναν πρόβες και δοκιμαστικές εφαρμογές.

© INSURANCE EEA 2020. All rights Reserved.
Designed by RDC Informatics