Η έγκαιρη συμπόρευση με την τεχνολογία προσφέρει μακροημέρευση…

Του Γιάννη Βερμισσώ

Η πρόοδος των εταιρειών συναρτήθηκε –δέθηκε- με την τεχνολογία. Διαφημίζεται, επιχειρείται, επιδιώκεται, και αποτελεί για όλους η τωρινή επένδυση που σταδιακώς αποδίδει και από κάτι ενώ συνολικά η απόδοσή της θα μετρηθεί καλά στο μέλλον.

Μοιάζει με «στοίχημα» η όλη διαδικασία και σε αυτή την πρόκληση δε μπορεί κανείς να μείνει αμέτοχος. Ήδη οι εφαρμογές που «περπατούν» και δοκιμάζονται από όλους τους συμμετέχοντες στην ιδιωτική ασφάλιση έχουν γίνει αποδεκτές και χρησιμοποιούνται. Και όπως όλοι υποστηρίζουν η τεχνολογία χρειάζεται ανθρώπους που την χρησιμοποιούν και σε αυτούς «ποντάρει» η ασφαλιστική βιομηχανία αναζητώντας στελέχη.

Την ίδια αναζήτηση κάνουν οι ασφαλιστικές και στους πελάτες τους, να είναι δηλαδή εξοικειωμένοι με την τεχνολογία. Αυτό είναι το μελλοντικό κοινό το οποίο μη γελιόμαστε θα αγοράζει –ηλεκτρονικά, θα συμπληρώνει στοιχεία ηλεκτρονικά, θα αποστέλλει φωτογραφίες ηλεκτρονικά και θα εξυπηρετείται ιντερνετικά.  Είναι μια νέα αγορά που σήμερα την βλέπουμε να ανοίγεται στα φορολογικά, τα τραπεζικά, την ίδρυση επιχειρήσεων. Όλα απλουστεύονται και γίνονται από μακριά. Υπάρχουν δικλείδες ασφαλείας, υπάρχουν τρόποι ελέγχου. Όλοι καλούνται να δουν τη συμπόρευσή τους με τις «οθόνες» ώστε να πάρουν την θέση που μπορούν ή να τη δημιουργήσουν με κάποιο τρόπο.

Η συμβίωση είναι αναγκαστική και η έγκαιρη αποδοχή της θα δώσει μακροημέρευση.

© INSURANCE EEA 2019. All rights Reserved.
Designed by RDC Informatics