Η είσοδος νέων στελεχών στην ιδιωτική ασφάλιση

Του Γιάννη Βερμισσώ Όλο και πιο συχνά έμπειρα στελέχη της ιδιωτικής ασφάλισης επισημαίνουν το έλλειμμα που καταγράφεται στην είσοδο νέων ανθρώπων στον κλάδο

Του Γιάννη Βερμισσώ

Όλο και πιο συχνά έμπειρα στελέχη της ιδιωτικής ασφάλισης επισημαίνουν το έλλειμμα  που καταγράφεται στην είσοδο νέων ανθρώπων στον κλάδο. Η αγορά «γερνά» και λείπει το νέο «αίμα» λένε διαπιστωτικά αναγνωρίζοντας την επιτακτική ανάγκη λύσης.   

Γιατί όμως να είναι μειωμένο το ενδιαφέρον απέναντι σε ένα κλάδο με τόσες προοπτικές;

Απλοϊκά θα απαντούσαμε: διότι ότι δεν είναι γνωστός.

Ας αναρωτηθούμε λοιπόν: Μήπως το επάγγελμα, ο τομέας συνολικά, δεν έχει προβληθεί όπως και όσο θα έπρεπε ώστε να προκαλεί, να κεντρίζει το ενδιαφέρον ως επαγγελματική επιλογή. 

Αλλιώς γιατί να μην «φαντάζει» στους νέους λαμπερός, δηλαδή όπως πράγματι είναι, με ανέλιξη οικονομική και διοικητική, με καλύτερο μέλλον από δεκάδες άλλες επιλογές.

Η απάντηση είναι πώς  δε γνωρίζουν –αγνοούν- σήμερα σε μεγάλο βαθμό όπως φαίνεται και από στατιστικές, οι νέοι, οι πολίτες γενικότερα, για την ασφαλιστική αγορά της χώρας, τον δυναμισμό της, τις θέσεις εργασίες που προσφέρει, το επαγγελματικό μέλλον που ανοίγει και όλα όσα την περιστοιχίζουν.

Αναμφισβήτητα χρειάζεται περισσότερη γνώση για την «θεωρία και την πράξη» του κλάδου.

Διότι ως γνωστόν δε γνωρίζουν ούτε τα όσα μπορούν να ασφαλίσουν και γιατί πρέπει να τα ασφαλίσουν.

Η διαπίστωση λοιπόν είναι πώς ούτε για την σημασία της ασφάλισης σε όλο της το εύρος γνωρίζουν ούτε για τον κλάδο και τις επαγγελματικές του προοπτικές.

Για να αλλάξει η κατάσταση θέλει δουλειά προς αυτή την κατεύθυνση που θα αναδείξει και την σημασία ενός ασφαλιστηρίου συμβολαίου και την επαγγελματική αξία του κλάδου.

Άρα, δεν είναι μόνο η ασφαλιστική συνείδηση που πρέπει να καλλιεργηθεί αλλά και η αξία του κλάδου στην αγορά εργασίας, και στην οικονομία.

Συνοψίζοντας, υποστηρίζουμε ότι οι νέοι άνθρωποι είναι αυτοί που θα πάνε την αγορά ακόμα υψηλότερα σε νέες περιοχές απάτητες σήμερα.

Αυτοί λοιπόν χρειάζονται να εισέλθουν στην ιδιωτική ασφάλιση και να κινητροδοτηθούν. Πρέπει όμως πρώτα να γνωρίσουν την διάσταση του τομέα και να ενημερωθούν γι΄ αυτόν.

Να γνωρίζουν τι είναι αυτό που θα μπορέσουν να επιλέξουν για να εργαστούν, να αποδώσουν, να πρωτεύσουν.

© INSURANCE EEA 2019. All rights Reserved.
Designed by RDC Informatics