Η ενημέρωση του κοινού και τα στελέχη της ασφαλιστικής αγοράς..

του Γιάννη Βερμισσώ

Η ασφαλιστική αγορά διαρκώς προετοιμάζεται. Για να ανταποκριθεί στην αναμενόμενη αύξηση-εκτίναξη των εργασιών της. Εκδηλώσεις, ενέργειες, σεμινάρια και υποδομές περιβάλλουν την προσδοκώμενη εξέλιξη για την οποία τελεί εν αναμονή…

Προσφάτως αναδείχθηκε το CYBER, με πρωτοβουλία της ΕΑΕΕ, λίγο νωρίτερα η ασφάλιση επιχειρήσεων και εμπορικών κινδύνων, και η ασφάλιση περιουσίας, και η ταξιδιωτική ασφάλιση και οι γεωργικές ασφαλίσεις και τόσες άλλες…

Και πράγματι υπάρχει η υποδομή και υπάρχουν και οι προδιαγραφές.

Αυτά όμως για να προωθηθούν στην αγορά, και ακόμη περισσότερο να πέσουν στην διαδικασία της ζήτησης, δηλαδή να αναγνωρισθούν ως απαραίτητα εργαλεία-προϊόντα, θέλει εργασία θεωρητική που μόνον οι άνθρωποι μπορούν να την κάνουν.

Χρειάζονται στελέχη που θα εμβαθύνουν, θα εστιάσουν, θα δώσουν ενέργεια σε αυτή την κατεύθυνση. Αυτά τα στελέχη θα περάσουν την ιδέα στην ασφαλιστική διαμεσολάβηση  και θα την εδραιώσουν συλλήβδην στην αγορά.

Τα διοικητικά και τεχνοκαταρτισμένα στελέχη θα αποτελέσουν την βάση ανάπτυξης όλων αυτών των νέων ασφαλειών.

Διότι η αναμενόμενη ζήτηση δε θα μπορέσει να έλθει διαφορετικά. Το να περιμένεις την αυτόβουλη κίνηση των καταναλωτών να ζητήσουν να ασφαλιστούν, προφανώς είναι πολύ δύσκολο να επιτευχθεί.

Η εξωστρέφεια θα πρέπει να ξεπεράσει τα στενά όρια των εκδηλώσεων και των υποδομών. Η ενημέρωση των καταναλωτών, των πολιτών των επιχειρήσεων θα πρέπει να γίνει “αλλού”.

Εμπεδώθηκε πλέον ότι η ιδιωτική ασφάλιση στην Ελλάδα μπορεί να κάνει πολλά και είναι προηγμένη.

Χρειάζεται αυτό να αναγνωρισθεί και από το κοινό.

© INSURANCE EEA 2022. All rights Reserved.
Designed by RDC Informatics