Οι «φωτογραφικοί» διαγωνισμοί & οι ενστάσεις των ασφαλιστικών

Του Γιάννη Βερμισσώ
Οι διαμαρτυρίες για «φωτογραφικούς» διαγωνισμούς επιλογής ασφαλιστικής εταιρείας που αναζητείται για να καλύψει κάποιο κίνδυνο παραμένουν στην αγορά.
Κατά πληροφορίες ασφαλιστικές εταιρείες, εντοπίζουν το συγκεκριμένο θέμα, τους απασχολεί και αναζητούν τρόπο αλλαγής μιας κατάστασης που προκαλεί δυσκολίες σε ενδιαφερόμενους, και μπορεί να οφείλεται σε ελλιπή ενημέρωση ή μη βαθιά ενασχόληση αυτών που αναζητούν ασφαλιστική κάλυψη σχετικά με τα κριτήρια που αντικειμενικά μπορεί να τίθενται σε αυτές τις περιπτώσεις διαγωνισμών.
Κατά τις ίδιες πληροφορίες ενδιαφερόμενες ασφαλιστικές έχουν προχωρήσει σε ενστάσεις επί των δημόσιων διαγωνισμών και των αποτελεσμάτων τους
και τελικά έχουν κερδίσει. Αυτό επειδή έχει συμβεί περισσότερο από μια φορές δείχνει ότι οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρίσκουν τελικά το δίκιο τους αλλά μέχρι να συμβεί υπόκεινται σε διαδικασίες με κόστος και χρονοβόρες τις οποίες και θα μπορούσαν να έχουν αποφύγει εάν υπήρχε μια πιο ουσιαστική ίσως και «φορμαρισμένη» διαδικασία σχετικά με τους διαγωνισμούς όπου αναζητείται ασφαλιστική εταιρεία για κάλυψη κινδύνων.
Πιθανόν η εξέταση του θέματος από την Εποπτική Αρχή και η παρέμβασή της καθοδηγητικά, ή η σχετική ενημέρωση από άλλες ευρωπαϊκές αγορές σχετικά με τη διαμόρφωση των όρων και προϋποθέσεων – κριτηρίων –  συμμετοχής ασφαλιστικών εταιρειών σε δημόσιους διαγωνισμούς θα ήταν μια ουσιαστική κίνηση, ώστε να διευθετηθεί και στην εγχώρια αγορά η όλη διαδικασία.
Προς το παρόν οι εταιρείες που συμμετέχουν βρίσκονται σε αλέρτ προκειμένου να ξεπερνούν σκοπέλους που τις αποκλείουν από τις διαγωνιστικές διαδικασίες, τους οποίους και τελικά ξεπερνούν. Το insurance-eea, στο πρόσφατο παρελθόν, έχει αναφερθεί στο θέμα καθώς θεωρούμε ότι πρόκειται για μια ακόμη περίπτωση που χρήζει βελτίωση, στήριξη, αποσαφήνιση ώστε οι εταιρείες να έχουν ακόμα ένα δίαυλο ανάπτυξής τους και με την αξιοπιστία τους να αναλαμβάνουν τέτοιες δουλειές που αποτελούν μια μικρή απόδειξη της συνεργασίας των ιδιωτών με το κράτος ή την αυτοδιοίκηση.
© INSURANCE EEA 2020. All rights Reserved.
Designed by RDC Informatics