Η κλιματική αλλαγή έρχεται, τρέχουν οι ασφαλιστές, και το κράτος αδιαφορεί

Του Γιάννη Βερμισσώ

Το φαινόμενο της κλιματικής αλλαγής με τις συνέπειες του προσεγγίζεται διαρκώς από την παγκόσμια ασφαλιστική αγορά. Και πράγματι αναδεικνύεται το απρόβλεπτο. Αποκαλύπτεται η αβεβαιότητα για όλα όσα μπορεί να συμβούν. Τα φυσικά φαινόμενα –τα καταστροφικά- είναι μπροστά μας. Μόλις στην αρχή της εβδομάδας, η ΕΑΕΕ επιχείρηση το ίδιο με σημαντικούς ομιλητές. Τα όσα ακούστηκαν ενδιαφέροντα. Διαπιστώθηκε ότι η μάχη ενάντια στην κλιματική αλλαγή είναι μία μάχη ενάντια στο χρόνο. Και πώς πρέπει να ενημερώνονται οι πολίτες γι΄αυτό. Όμως η σημαντική διαπίστωση αφορά την πολιτεία. Τα Κράτη πρέπει να αναπτύξουν σχήματα για την αντιμετώπιση των φυσικών καταστροφών που να βασίζονται στη συνεργασία Δημοσίου – Ιδιωτικού τομέα, καθώς μόνο τέτοια σχήματα μπορούν να ανταποκριθούν σε μεγάλου μεγέθους καταστροφές.

Αυτό είναι το μείζον που χρειάζεται εργασία και προσήλωση από όλες τις πλευρές. Γίνεται τίποτα; ή τσάμπα χτυπά ο συναγερμός;

Διότι η διαπίστωση, η γενική, είναι πώς η αδιαφορία ή η φοβία του κράτους –των πολιτικών- στο να αναλάβουν πρωτοβουλίες σε αυτό το θέμα είναι καταφανής προκαλώντας απορία γιατί να συμβαίνει αυτό.

Είναι προφανές και απολύτως αναγκαίο οι αρμόδιοι να προχωρήσουν σε γενναίες αποφάσεις και άμεσα. Θα είναι ένα πραγματικά κοινωνικό μέτρο να δημιουργηθεί μια ομπρέλα προστασία των πολιτών –όλων- από τις φυσικές καταστροφές.

Να μπει και ένα τέλος στα συνεχή μπαλώματα..

© INSURANCE EEA 2020. All rights Reserved.
Designed by RDC Informatics