Η νέα αγορά ιδιωτικής ασφάλισης

Του Γιάννη Βερμισσώ

Περισσότερο από ποτέ, λόγω της πανδημίας και των έκτακτων μέτρων, αναδείχθηκε αυτή τη φορά η μέριμνα που ο καθένας καλείται να επιδείξει στα ατομικά του θέματα.

Φάνηκε ότι η προστασία απέναντι σε δύσκολες ώρες και σε «κινδύνους», την εποχή του ατομικισμού, αποτελεί πολύ προσωπική υπόθεση.

Από τα απλά έως και τα πιο μεγάλα θέματα ούτε το κράτος, ούτε η κοινωνία, κανείς, δε μπορεί να δώσει λύση και να στηρίξει τον παθόντα.

Η θεωρία της κρατικής προστασίας αδυνατεί σταδιακώς. Για να μπορέσει ο πολίτης να «στηρίξει» το σπίτι του, να διορθώσει μια βλάβη, να κάνει μια εγχείρηση, να αποκαταστήσει τη ζημιά από ένα σεισμό ή πιο απλά από μια διαρροή ενός σωλήνα, θα πρέπει να έχει μεριμνήσει από μόνος του. Και ο δρόμος δείχνει ασφαλιστικές καλύψεις που προσφέρουν όλα αυτά.

Σε αυτή την ρεαλιστική προσέγγιση οφείλουν να κινηθούν πλέον οι επαγγελματίες της ιδιωτικής ασφάλισης.

Να κάνουν restart στην τακτική ανάπτυξής τους, στην θεωρία πωλήσεων και να συμβάλουν στο να σωθούν σπίτια, να προστατευθούν οικογένειες, να απολάβουν περίθαλψη όσοι έχουν ανάγκη, να αποκτήσουν συμπληρωματικό εισόδημα όσοι σήμερα ζουν κοντά σε δύσκολα όρια…

Να πείσουν ότι η ιδιωτική ασφάλιση είναι ατομική υπόθεση. Ένα σύνθημα που σήμερα μπορεί να διαδοθεί ευκολότερα.

Είναι μια ευνοϊκή συγκυρία για να εκπαιδευτεί η επόμενη γενιά, να δημιουργηθεί συνείδηση συνέπειας και αυτοσεβασμού, και να καλλιεργηθεί η ιδέα της μέριμνας για το μέλλον. Η «καραντίνα» απέδειξε και την ανατροπή, και το αναπάντεχο και πώς η κατανομή του εισοδήματος του καθενός μπορεί να αναθεωρηθεί σήμερα και να αποδοθεί και ένα μέρος του για μελλοντικές δυνητικές υποχρεώσεις.

© INSURANCE EEA 2020. All rights Reserved.
Designed by RDC Informatics