Η νέα “κανονικότητα” και η ευθύνη της εν Ελλάδι ιδιωτικής ασφάλισης

του Γιάννη Βερμισσώ

Ισχυρές μεταβολές καθώς και απρόοπτα γεγονότα, ίσως και πρωτόγνωρα κάποια από αυτά,  διαπέρασαν τα τελευταία χρόνια την ασφαλιστική αγορά της χώρας αγγίζοντας και επηρεάζοντας την λειτουργία της. Έγιναν συγχωνεύσεις και εξαγορές, ήλθαν και έφυγαν ΕΠΥ, άλλαξε το νομοθετικό και κανονιστικό καθεστώς σε πολλά επίπεδα. Και μετά έγιναν καταστροφές, ήλθαν άγρια καιρικά φαινόμενα, πυρκαγιές χωρίς τέλος και φυσικά ο covid. Πρωτόγνωρα πράγματι. Έτσι ήλθε και η έκπτωση στον ΕΝΦΙΑ, έτσι εξελίσσεται και η συζήτηση-πίεση- για διείσδυση της ασφάλισης σε άλλες περιοχές της καθημερινότητας. Αναδείχθηκε περισσότερο και η σημασία της, κάτι που χρειαζόταν η αγορά, δηλαδή το να αναγνωριστεί από την κοινωνία. Να φύγει από το πεδίο της που “σνομπαρίσματος” και να περάσει στην πραγματική της διάσταση που είναι αυτό που πραγματικά προσφέρει. Στο πλαίσιο αυτό θα πρέπει να εντατικοποιηθεί και να προσαρμοστεί η αγορά. Οι εταιρείες και οι άνθρωποι. Να αναπτυχθούν με όχημα το “πραγματικό” που είναι η ανάγκη ασφαλιστικής κάλυψης. Δεν είναι το μεγάλο η μικρό σχήμα. Είναι η συνέπεια σε αυτό που όλα τα σχήματα προσφέρουν σήμερα κάτω από μια ισχυρή εποπτεία. Η διάδοση της ιδέας για την ανάγκη ασφάλισης. Η πληροφόρηση για τα όσα πραγματικά -ατυχή ή καταστροφικά- συμβαίνουν στο “δίπλα σπίτι και ανθρώπους” δεν αποτελούν μύθευμα αλλά μια οδυνηρή πραγματικότητα η οποία θα χτυπήσει και επόμενες πόρτες και θα αλλάξει και μορφή. Δεν “πωλείται” φόβος, αλλά φρόνηση για τα όσα καλό θα είναι να είμαστε καλυμμένοι. Αυτή είναι η νέα κανονικότητα η οποία επιτάσσει απλά σύνεση και προσγειωμένες αντιλήψεις ως προς την διαδικασία ανάπτυξης των εργασιών.

ΥΓ: Κράτος και πολίτες θα πεισθούν κάποια στιγμή όταν εκλείψουν τα ανερμάτιστα λόγια. Ευθύνη της αγοράς

© INSURANCE EEA 2024. All rights Reserved.
Designed by RDC Informatics