Η νέα λογική των ασφαλιστικών πωλήσεων

Του Γιάννη Βερμισσώ.

Του Γιάννη Βερμισσώ.


Με διπλή ανάγνωση των μηνυμάτων οι άνθρωποι της αγοράς ξεκίνησαν να διανύουν το 2017. Τα θετικό στοιχείο ανόδου της παραγωγής κατά περίπου 4% την προηγούμενη χρονιά γι’ άλλους αποτελεί μια τελευταία έξαρση πριν από τη μεγάλη στασιμότητα ενώ κάποιοι άλλοι με μια διαφορετική ανάγνωση εκτιμούν ότι η μια ακόμη μεγαλύτερη άνοδος βρίσκεται προ των πυλών.

Και οι δύο εκτιμήσεις μπορεί να γίνουν αποδεκτές. Επίσης, όμως, και οι δύο εκτιμήσεις βασίζονται σε μια παραδοχή: ότι οι άνθρωποι της αγοράς πρέπει να εργαστούν πιο συστηματικά, πιο οργανωμένα, πιο στοχευμένα.

Και πράγματι εκτίμηση της στήλης είναι ότι η πιο διεισδυτική εργασία είτε θα κρατήσει οποιαδήποτε απώλεια -εάν είναι να έλθει- είτε θα ενισχύσει το οποιοδήποτε ενδιαφέρον των καταναλωτών και θα το περάσει σε συμβόλαια. Συνεπώς καταλήγουμε στον ίδιο παράγοντα που είναι η ανάγκη επαναπροσδιορισμού του τρόπου εργασίας.

Μέσα από μια νέα μέθοδο θα μπορέσει το ανθρώπινο δυναμικό των πωλήσεων να στηρίξει την ανάπτυξη της αγοράς. Βέβαια παράλληλα θα πρέπει να διασφαλιστεί και η ισχυρή συμμετοχή των ασφαλιστικών εταιρειών που με τη σειρά τους καλούνται να δώσουν κάτι πιο ευέλικτο, νέο, και στοχευμένο στις πραγματικές ανάγκες των πολιτών. Προγράμματα και άνθρωποι στην νέα λογική της εποχής.

© INSURANCE EEA 2020. All rights Reserved.
Designed by RDC Informatics