Η νεώτερη ιστορία της ασφαλιστικής διαμεσολάβησης

Του Γιάννη Βερμισσώ

Τα ανοικτά θέματα της διαμεσολάβησης όπως και κάθε κλάδου είναι πολλά. Σε αυτά συγκαταλέγονται τα «εσωτερικής φύσεως», δηλαδή αυτά που αφορούν τη λειτουργία, τις εργασιακές δομές, τα όσα ορίζονται εκ του νόμου ως υποχρεώσεις, προϋποθέσεις  κ.α. και σχετίζονται με το επάγγελμα. Όμως, υπάρχουν και τα «εξωτερικά». Αυτά είναι  θέματα που αφορούν κυρίως την εξέλιξη, την προοπτική, την καθημερινότητα και αγγίζουν τις σχέσεις του κλάδου, των επαγγελματιών, με τους «άλλους».

Συνεπώς εδώ μπορούμε να εντοπίσουμε  τις σχέσεις με τις εταιρείες, με τα άλλα δίκτυα, με την λειτουργία του ανταγωνισμού και άλλα που τυχόν εμπεριέχουν εμπόδια και λειτουργούν ως προσκόμματα στην εξέλιξη του επαγγέλματος.

Υπάρχουν θέματα ή προβλήματα ή όπως μπορεί να ονομαστούν, που είναι κοινά και κάποια άλλα που έχουν έντονο τοπικό χαρακτήρα καθώς σε κάποιες περιοχές εξελίσσονται σε εμπόδια για τους επαγγελματίες.

Αυτή τη διάσταση των πανελλαδικών και των τοπικών θεμάτων, ανέδειξαν οι παρεμβάσεις των ασφαλιστικών διαμεσολαβητών στην 1η Εθνική Συνδιάσκεψη.

Ότι δηλαδή εκτός από τα γενικά θέματα που αφορούν όλο τον κλάδο υπάρχουν και ειδικά που προβληματίζουν εστιασμένα κάποιους εκ των επαγγελματιών του κλάδου.

Και εδώ έρχεται να δώσει την απάντηση η 1η Εθνική Συνδιάσκεψη. Όλα θα γίνονται γνωστά (τοπικά ή εθνικά) και όλα θα αντιμετωπίζονται.

Έγινε ξεκάθαρο ότι τα Σωματεία εντοπίζουν, καταγράφουν και επικοινωνούν τα θέματα γενικά και ειδικά.

Και τα Επιμελητήρια είναι αρωγοί του κλάδου σε ότι ζητηθεί από τους εκπροσώπους του.

Τονίστηκε στη Συνδιάσκεψη ότι σε κάθε επαγγελματία βρίσκεται κοντά το Σωματείο και σε κάθε Σωματείο αρωγός είναι τα Επιμελητήρια. Μια αλυσίδα ισχυρή που ο κάθε κρίκος της θα είναι ο κάθε ασφαλιστικός διαμεσολαβητής.  Η νεώτερη ιστορία της ασφαλιστικής διαμεσολάβησης ξεκινά…

Καλή αρχή!

© INSURANCE EEA 2020. All rights Reserved.
Designed by RDC Informatics