Καθίζηση 40% στα κέρδη των ασφαλιστικών εταιρειών

Η Ένωση Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος (ΕΑΕΕ) εκπόνησε μελέτη για τα Οικονομικά Αποτελέσματα Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων έτους 2014, με βάση τις δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις 67 ασφαλιστικών επιχειρήσεων που λειτουργούσαν στην Ελλάδα κατά το έτος αυτ

Η Ένωση Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος (ΕΑΕΕ) εκπόνησε μελέτη για τα Οικονομικά Αποτελέσματα Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων έτους 2014, με βάση τις δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις 67 ασφαλιστικών επιχειρήσεων που λειτουργούσαν στην Ελλάδα κατά το έτος αυτό.

Με βάση τη μελέτη, σε σχέση με το προηγούμενο έτος :


-Τα ίδια κεφάλαια των ασφαλιστικών επιχειρήσεων σημείωσαν αύξηση 6,4%.

-Οι επενδύσεις αυξήθηκαν κατά 5,3% και οι ασφαλιστικές προβλέψεις κατά 2,3%.

-Τα κέρδη μετά φόρων κατέγραψαν μείωση 40%.

-To κόστος λειτουργίας μειώθηκε (-24,4% τα γενικά έξοδα).

 

Ο κ. Α. Σαρρηγεωργίου, Πρόεδρος της ΕΑΕΕ σχολιάζοντας τα αποτελέσματα της μελέτης ανέφερε :

«Το 2014 σημειώθηκε μεγάλη μείωση στην κερδοφορία κατά 40% των ασφαλιστικών επιχειρήσεων. Παρά τη σημαντικά μειωμένη κερδοφορία υπήρξε αύξηση στα ίδια κεφάλαια και τις επενδύσεις των ασφαλιστικών επιχειρήσεων, γεγονός που αποδεικνύει ότι ενισχύεται η κεφαλαιακή επάρκεια και η φερεγγυότητα της ελληνικής ασφαλιστικής αγοράς εν όψει και της εφαρμογής της αυστηρότατης ευρωπαϊκής οδηγίας Solvency II από 1.1.2016.».

 

Δείτε τη Μελέτη :

 

© INSURANCE EEA 2019. All rights Reserved.
Designed by RDC Informatics