Κέρκυρα: Ανατροπές σε όσα δυσχεραίνουν την ασφαλιστική διαμεσολάβηση

Ρεαλιστικές προτάσεις για το επάγγελμα του ασφαλιστικού διαμεσολαβητή οι οποίες αποβλέπουν στην επίλυση όσων σήμερα συνιστούν αντικίνητρο, αποτρέπουν την είσοδο νέων στο επάγγελμα και κάνουν δυσχερείς τις συνθήκες για τους «παλιούς» καταθέτει στο ...

Του Γιάννη Ε. Βερμισσώ

Ρεαλιστικές προτάσεις για το επάγγελμα του ασφαλιστικού διαμεσολαβητή οι οποίες αποβλέπουν στην επίλυση όσων σήμερα συνιστούν αντικίνητρο, αποτρέπουν την είσοδο νέων στο επάγγελμα και κάνουν δυσχερείς τις συνθήκες για τους «παλιούς» καταθέτει στο insurance-eea ο κ. Στέφανος Μέξας. 

Με εμπειρία ετών στο επάγγελμα ο Κερκυραίος Ασφαλιστικός Διαμεσολαβητής και σήμερα Μέλος  Δ.Σ Επιµελητηρίου Κέρκυρας και µέλος Δ.Σ του Περιφερειακού Επιµελητηριακού Συµβουλίου, Ιονίων Νήσων, εκτιμά ότι το μέλλον των πωλήσεων θα είναι «λαμπρό» αλλά θα το αξιοποιήσουν μόνο οι σωστά προετοιμασμένοι επαγγελματίες του κλάδου. Επίσης μεταξύ άλλων:

#επισημαίνει ότι πρέπει να επαναφερθεί άµεσα ο θεσµός του δόκιµου συµβούλου, µε 12µηνη και πρόβλεψη για την εγγραφή του στο Ταμείο  

#πιστεύει στα Επιµελητήρια, και τη βοήθεια που μπορούν να προσφέρουν στην ασφαλιστική διαµεσολάβηση

#χαιρετίζει την πρωτοβουλία του ΕΕΑ να συγκροτήσει την Επιτροπή Διαµεσολάβησης

#ελπίζει σε ίσους κανόνες διανομής ασφαλιστικών προϊόντων με την IDD

#διακρίνει ιδιαίτερες προοπτικές στα συνταξιοδοτικά προγράμματα

#θεωρεί ότι οι δεξιότητες των επαγγελματιών θα πρέπει να είναι πολλές και λόγω της εξειδίκευσης των προϊόντων, ειδικά των χρηµατοοικονοµικών

#τονίζει πώς μόνον, ο επαγγελµατίας ασφαλιστικός διαµεσολαβητής θα µπορέσει να σταθεί στο νέο περιβάλλον

#διεκδικεί υψηλό επίπεδο στον κλάδο για να αναβαθμιστεί

#ζητά ξεκαθάρισμα του θέματος της Επανεκπαίδευσης και ειδικά,  για τους επαγγελματίες που βρίσκονται χρόνια στην αγορά  

1. Ποια θέματα απασχολούν την ασφαλιστική διαμεσολάβηση στην περιοχή σας;

Υψηλές ασφαλιστικές εισφορές, εναλλακτικά δίκτυα πώλησης, bancassurance  και φυσικά το φορολογικό σύστηµα είναι τα βασικά θέµατα, που απασχολούν την ασφαλιστική  διαµεσολάβηση  και που βέβαια είναι κοινά, για όλους τους εµπλεκόµενους»;

2. Πόσοι ασκούν το επάγγελμα;

Σύµφωνα µε το επιµελητήριο, στην Κέρκυρα, ασχολούνται µε τη διαµεσολάβηση 198 πρόσωπα, φυσικά και νοµικά.

3. Υπάρχει ενδιαφέρον για είσοδο νέων ατόμων και ποιες αντιξοότητες θα καταγράφατε σε αυτό το επίπεδο.

Θεωρώντας ότι η ασφαλιστική συνείδηση στο νοµό βρίσκεται σε ικανοποιητικό επίπεδο, θα έλεγα ότι δεν υπάρχει και το αντίστοιχο ενδιαφέρον από πλευράς νέων ατόµων, για είσοδό τους στο επάγγελµα. Βέβαια, δεν πρέπει να ξεχνάµε τη δυσκολία του επαγγέλµατος, υπολογίζοντας ότι για κάθε 100  άτοµα, οι 5 είναι γεννηµένοι  πωλητές και εξ αυτών οι 2 , σύµβουλοι Ασφαλειών Ζωής.

Η άµεση εγγραφή στον ασφαλιστικό φορέα και η μη ύπαρξη σταθερής οικονοµικής  βοήθειας, τουλάχιστον για ένα χρόνο, αποτρέπουν την είσοδο στο επάγγελµα.

Άρα, θα πρέπει να επαναφερθεί άµεσα ο θεσµός του δόκιµου συµβούλου, µε 12µηνη διάρκεια και η εγγραφή του στο ταµείο, να ξεκινά την επόµενη χρονιά.

4.Ποια είναι η πρότασή σας για την αναβάθμιση του επαγγέλματος;

Υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης και ανάπτυξη τεχνολογικών δεξιοτήτων θα αποτελέσουν τη γνωστική βάση, που θα οδηγήσει στην αναβάθµιση του επαγγέλµατος. Από πλευράς Πολιτείας, θα πρέπει επιτέλους, να αναδειχθεί ο 3ος Πυλώνας Ασφάλισης; και να επαναφερθούν οι Φοροαπαλλαγές , στα προϊόντα Υγείας και Σύνταξης, Πυρός & Φυσικών Καταστροφών.

5. Θεωρείτε ότι υπάρχει ενότητα και κοινά συμφέροντα που μπορεί να αντιμετωπιστούν Συλλογικά και τι κάνετε προς αυτή την κατεύθυνση.

Σε πλήρως ανταγωνιστικούς κλάδους, αν και τα συµφέροντα είναι κοινά, η Ενότητα βρίσκεται σε χαµηλό επίπεδο.

Η ενίσχυση των τοπικών συλλόγων και η εγγραφή όλων των συναδέλφων στον ΠΣΑΣ αποτελεί µονόδροµο, ώστε το ζήτηµα να αντιµετωπιστεί συλλογικά. Χρόνος υπάρχει! και µε τις κατάλληλες συνθήκες, που θα δηµιουργηθούν από τα Επιµελητήρια, θα µπορέσουµε να προχωρήσουµε όλοι µαζί.

6. Τι  θα θέλατε και πιστεύετε ότι πρέπει να αλλάξει στην άσκηση του επαγγέλματος;

Επίσης, θα πρέπει να ξεκαθαρίσει το θέµα Επανεκπαίδευσης και Επαναπιστοποίησης. Ειδικά, για συναδέλφους , που βρίσκονται χρόνια στο επάγγελµα, δεν είναι δυνατό να συνεχιστεί η υπάρχουσα κατάσταση. Θεωρώ, ότι πρέπει να υπάρχει συνεχής Εκπαίδευση, ειδικά από τις Ασφαλιστικές Εταιρείες, παρέχοντας ουσιαστική γνώση για θέµατα, που απασχολούν τον ασφαλιστικό κλάδο.

7. Η  πρόβλεψή σας για το μέλλον ποια είναι και για τις πωλήσεις και για τον ρόλο της διαμεσολάβησης. Το µέλλον των πωλήσεων, θα είναι λαµπρό.  Αρκεί, να αντιληφθούµε ότι όλα αλλάζουν. Το επάγγελµα των πωλήσεων θα µεταµορφωθεί και πρέπει να είµαστε έτοιµοι, για τις αλλαγές που έρχονται. Η αύξηση χρήσης του διαδικτύου, θα αυξήσει τις πωλήσεις, ωστόσο θα διαπιστώσουµε ότι οι υποψήφιοι πελάτες, θα συνεχίσουν να αναζητούν διαµεσολαβητές, οι οποίοι θα µπορούν να διαχειρίζονται την έρευνα αγοράς που θα έχουν κάνει και παράλληλα να προστατεύουν τα συµφέροντά τους.

Εποµένως, οι δεξιότητες πρέπει να είναι πολλές και λόγω της εξειδίκευσης των προϊόντων, ειδικά των χρηµατοοικονοµικών, η γνώση θα σηµαίνει Δύναµη! Μόνον, ο επαγγελµατίας ασφαλιστικός διαµεσολαβητής θα µπορέσει να σταθεί στο νέο περιβάλλον, που διαµορφώνεται , αρκεί να έχει Αγάπη και Μεράκι για το επάγγελµα που ασκεί.

8. Η παρουσία των άλλων καναλιών προώθησης ασφαλιστικών προϊόντων πόσο σας θίγει και τι προτείνετε να αλλάξει;

Σίγουρα, η παρουσία και άλλων καναλιών προώθησης ασφαλιστικών προϊόντων, καταλαµβάνει ένα µερίδιο της αγοράς, αλλά και αυτό αποτελεί µέρος της εξέλιξης. Απαραίτητος είναι ο έλεγχος στον τρόπο διανοµής, που αφορά τα εναλλακτικά κανάλια αλλά και η ενίσχυση της αξίας ύπαρξης του ασφαλιστικού διαµεσολαβητή, σε κάθε σύναψη ασφαλιστηρίου.

Ας, ελπίσουµε ότι η καινούρια Ευρωπαϊκή Οδηγία IDD, θα οδηγήσει τουλάχιστον σε ίδιους κανόνες και υποχρεώσεις για όλα τα δίκτυα διανοµής.

9. Ποια ασφαλιστικά προγράμματα ζητούνται σήμερα και πόσο κατά την εκτίμησή σας  θα αλλάξει η ζήτηση (και προς τα πού) στο μέλλον.

Στα ασφαλιστικά προγράµµατα και λόγω της κατάστασης στον Τοµέα Υγείας, στη χώρα, η ζήτηση προηγείται για τα νοσοκοµειακά προγράµµατα και ακολουθεί για τα συνταξιοδοτικά. Την επόµενη χρονιά, θα παρατηρήσουµε αύξηση στις πωλήσεις προγραµµάτων υγείας, αλλά την διαφορά θα την κάνουν τα συνταξιοδοτικά.

Επίσης, λόγω των κλιµατικών αλλαγών, υπάρχει ήδη έντονο ενδιαφέρον για συµβόλαια Πυρός -Φυσικών καταστροφών . Ένα άλλο προϊόν, που θα έχει µεγάλη ζήτηση, είναι αυτό που θα έχει να κάνει µε Ευθύνες!

10. Ποιο ρόλο μπορούν να έχουν τα Επιμελητήρια στην εξέλιξη του επαγγέλματος στις τοπικές κοινωνίες και ποια η σημασία του πανελλαδικού συντονισμού που επιχειρεί η Επιτροπή Διαμεσολάβησης του ΕΕΑ.

 Τα Επιµελητήρια, λόγω του θεσµικού τους ρόλου, έχουν την δυνατότητα να βοηθήσουν στην ασφαλιστική διαµεσολάβηση, ενισχύοντας την προστασία και την ανάπτυξη του επαγγέλµατος. Επιπλέον, αποτελούν το θεσµικό όργανο, που µπορεί να προβάλει το επάγγελµα του Ασφαλιστή!

Άξιοι ,συγχαρητηρίων, το ΕΕΑ και ειδικά ο Πρόεδρος Γιάννης Χατζηθεδοσίου και ο Γ. Γ Δηµήτρης Γαβαλάκης, για την πρωτοβουλία συγκρότησης Επιτροπής Διαµεσολάβησης.

Πιστεύω, ότι η συγκέντρωση και η γνωριµία, όλων των εκλεγµένων συναδέλφων, θα έχει θετικά αποτελέσµατα στην ανάδειξη, αλλά και στην επίλυση κοινών προβληµάτων του κλάδου, δίνοντας την ευκαιρία συσπείρωσης και κοινής γραµµής  αντιµετώπιση  θεµάτων, της Διαµεσολάβησης.

11. Εσείς ως εκπρόσωπος της διαμεσολάβησης στο Επιμελητήριο ποιες δράσεις έχετε ήδη ή σκοπεύετε να αναπτύξετε για την στήριξη του επαγγέλματος.

Σκοπεύω, εντός του Νοεµβρίου, να κληθεί στο επιµελητήριο Κέρκυρας, ο πρόεδρος της επιτροπής , ώστε να ερµηνεύσει τη νέα Ευρωπαϊκή Οδηγία IDD.

Αρχές, του νέου έτους προγραµµατίζεται ηµερίδα µε το Τ.Ε.Α ΕΑΠΑΕ, ώστε να ενηµερωθούν οι διαµεσολαβητές για τις επικουρικές δυνατότητες του Ταµείου.  Επίσης , έχει καθιερωθεί µια σειρά εκπαιδευτικών ηµερίδων, µε κορυφαίους οµιλητές του χώρου.

Στέφανος Μέξας: Μέλος, Δ.Σ Επιµελητηρίου Κέρκυρας και µέλος Δ.Σ Περιφερειακού ΕπιµελητηριακούΣυµβουλίου, Ιονίων Νήσων.

© INSURANCE EEA 2020. All rights Reserved.
Designed by RDC Informatics