Λίγες αλλαγές για λίγη.. ανάπτυξη στην ιδιωτική ασφάλιση

Περνά ο καιρός και οι επιδόσεις της ιδιωτικής ασφάλισης παραμένουν “οριακές”. Το μπούμ δεν ήλθε ακόμα ούτε από τις συγχωνεύσεις και τις εξαγορές ούτε από τις μετακινήσεις στελεχών ούτε από κάτι άλλο. Και φυσικά δεν περιμένει κανείς να συμβεί μια έκρηξη με την έκπτωση στον ΕΝΦΙΑ. Καλή αλλά αδύναμη όπως έχει χαρακτηριστεί η πρωτοβουλία.  Ότι έχει γίνει έως σήμερα έχει συντελέσει στο να υπάρχει οριακή ανάπτυξη ή στασιμότητα. Κυρίως όμως και αποτελεί  επιτυχία δεν υπάρχουν -με ελάχιστες περιπτωσιακές εξαιρέσεις- απώλειες.

Και πράγματι είναι επιτυχία η διατηρησιμότητα ως μέγεθος. Βέβαια ακόμα καλύτερα να επέλθει κάποια ουσιαστική άνοδος του κλάδου και να διεισδύσει στην κοινωνία καθώς η σημασία κάθε ασφαλιστικού συμβολαίου δεν αμφισβητείται. Αντίθετα αναγνωρίζεται -παρά τις όποιες αντίθετες ή διστακτικές φωνές- ως σωτήρια επιλογή, κάθε φορά που θα χρειαστεί.

Οι αρμόδιοι του κλάδου καλούνται εκ νέου να εντοπίσουν ενέργειες, διαδικασίες πρωτοβουλίες και να προχωρήσουν σε αυτές με γνώμονα την ανάπτυξη των εργασιών.

Ίσως μέσα σε αυτές θα πρέπει για πρώτη φορά να υπάρξει μια πιο προσεκτική αξιολόγηση των τιμολογίων και όχι μόνο αυτών που καθορίζουν τα ιδιωτικά νοσοκομεία αλλά και των άλλων που καθορίζουν οι εταιρείες προσμετρώντας άλλες παραμέτρους. Ίσως χρειάζεται να επέλθουν και αναπροσαρμογές στα προϊόντα. Λίγο ανταγωνισμός, λίγο αλλαγή και λίγη αναθεώρηση για να επιτευχθεί λίγη ανάπτυξη..

© INSURANCE EEA 2024. All rights Reserved.
Designed by RDC Informatics