Μια νέα παράμετρος.. για αλλαγές στην ΥΓΕΙΑ και την ιδιωτική ασφάλιση ο “Προσωπικός Γιατρός”

του Γιάννη Βερμισσώ

Ο “Προσωπικός Γιατρός” , σηματοδοτεί από την 1η Ιουλίου μια μεγάλη αλλαγή η οποία σαφώς θα “αγγίξει”  και ίσως και να επηρεάσει τα συμβόλαια Υγείας και την ανάπτυξη της ιδιωτικής ασφάλισης στον τομέα. Το ερώτημα είναι κατά πόσο θα συμβεί αυτό, και επίσης με ποιόν τρόπο θα απαντήσει η ασφαλιστική αγορά στον νεοφυή ανταγωνιστή ο οποίος μάλιστα έχει και το προνόμιο του “δωρεάν”. Σαφώς και τα κόστη της υγείας βρίσκονται ψηλά και η λειτουργία των ιδιωτικών θεραπευτηρίων στηρίζεται στις καλές αμοιβές που παρέχουν προς τους ιατρούς, στις υψηλές τεχνολογικές υποδομές, κόστη δηλαδή τα οποία αποτυπώνονται στην διαμόρφωση των τιμών τις οποίες καλούνται να πληρώσουν και να υποστηρίξουν και οι ασφαλιστικές εταιρείες οι οποίες “πουλάνε”  ακριβώς αυτό το πλεονέκτημα στα συμβόλαια υγείας.  Μια αλυσίδα που χρόνια τώρα συντηρείται παρά τις δυσαρέσκειες  και τις διαμαρτυρίες της ασφαλιστικής αγοράς για τον ιατρικό πληθωρισμό και τις παρεμβάσεις της πολιτείας για ανασχεση των ανατιμήσεων.

Η ΑΛΛΑΓΗ- ΝΕΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ

Οι συνθήκες αιφνιδίως άλλαξαν και τώρα η λήψη νέων αποφάσεων για λόγους εξέλιξης της ιδιωτικής υγείας και των ασφαλιστικών εταιρειών στον κλάδο είναι αναγκαία. Η προσπάθεια της κυβέρνησης να παρέχει στους πολίτες, μέσω του προσωπικού γιατρού,  εξετάσεις στους ασθενείς χωρίς αμοιβή και μια σειρά άλλων -δωρεάν- προνομίων και προσβάσεων στο σύστημα Υγείας αποτελεί μέρος της φιλοσοφίας ενός νέου συστήματος δημόσιας υγείας βελτιωμένου σε σχέση με το παρελθόν και ανοικτό σε παροχές στους πολίτες. Και αυτό προβάλλεται. Αυτό αποτελεί στοιχείο προβληματισμού για την ιδιωτική ασφάλιση.

Το νέο πλαίσιο που θα ισχύσει προκαλεί ενδιαφέρον και δεν αποκλείεται να αποτελέσει ένα κίνητρο στροφής της κοινωνικής συνείδησης προς την επί πολλά έτη απαξιωμένη δημόσια υγεία που ως τομέας επέδειξε ισχυρή δυναμική με αφορμή την πανδημία και σήμερα συνεχίζει με νέο βηματισμό την αντιστροφή της παλιάς σαθρής εικόνας.

Η ιδιωτική υγεία, και οι ασφαλιστικές εταιρείες οι οποίες την αξιοποιούν και την συντηρούν εν πολλοίς οικονομικά μέσω των προγραμμάτων Υγείας καλούνται σήμερα να επαναπροσδιορίσουν τα δεδομένα προβλέποντας τις εξελίξεις.

Μια νέα εποχή μπορεί να ξεκινήσει φέρνοντας τις αλλαγές που επί σειρά ετών οι ασφαλιστικές εταιρείες επιχειρούν χωρίς αποτέλεσμα να φέρουν.

© INSURANCE EEA 2022. All rights Reserved.
Designed by RDC Informatics