Να εξελιχθούν και οι εκκαθαρίσεις ασφαλιστικών εταιρειών

Οι εκκαθαρίσεις των ασφαλιστικών εταιρειών παραμένουν ένα ανοικτό ζήτημα για την ελληνική αγορά. Οι εταιρείες που ανακλήθηκε η άδεια λειτουργίας τους περνούν στον «πάγκο» του εκκαθαριστή και ξεκινά μια διαδικασία που κυλάει στον χρόνο...

Του Γιάννη Βερμισσώ

Οι εκκαθαρίσεις των ασφαλιστικών εταιρειών παραμένουν ένα ανοικτό ζήτημα για την ελληνική αγορά. Οι εταιρείες που ανακλήθηκε η άδεια λειτουργίας τους περνούν στον «πάγκο» του εκκαθαριστή και ξεκινά μια διαδικασία που κυλάει στον χρόνο…

Δεκαετίες κρατούν χωρίς να ολοκληρώνονται. Και όλα αυτά τα χρόνια «στιγματίζονται» από εντυπώσεις περί χρονοτριβής, περί καθυστερήσεων, περί χειρισμών και κωλυσιεργιών για να μη κλείσουν…

Τα λόγια πολλά αλλά μη αποδεδειγμένα. Το αποδεδειγμένο, από την εμπειρία είναι πώς οι εκκαθαρίσεις δεν ολοκληρώνονται εύκολα και κρατούν πολύ.  Αν είναι δικαιολογημένος ο χρόνος ή όχι είναι ερώτημα που μόνο οι ειδικοί μπορούν να απαντήσουν. Το ζητούμενο όμως είναι: να προχωρεί η εκκαθάριση γρήγορα και να ολοκληρώνεται ως διαδικασία. Οφείλουν οι αρμόδιοι, τώρα που η αγορά έχει προοδεύσει να δώσουν απάντηση και σε αυτό. Έτσι και δε θα επιτρέπεται να αναπτύσσονται αβάσιμες θεωρίες και απόψεις και ταυτόχρονα θα δίδονται γρήγορες και αποτελεσματικές λύσεις. Η εποχή του αραμπά πέρασε και για τις εκκαθαρίσεις… Η ασφαλιστική αγορά έχει και αυτή την εξελικτική ανάγκη.

© INSURANCE EEA 2018. All rights Reserved.
Designed by RDC Informatics