Ο Κέννεντυ “φωτογραφίζει” τον ασφαλιστικό σύμβουλο

Μια προσέγγιση, μια άποψη, μια ιδέα. Μια τοποθέτηση σημαντική για τους επαγγελματίες της ασφαλιστικής διαμεσολάβησης που αξίζει να δοθεί βαρύτητα καθώς προσδιορίζει αυτό που ίσως στην καθημερινότητα κανείς δεν σκέπτεται ή ενδεχομένως δε μπορεί να περιγράψει  αυτό που κάνει διότι ζει εντός αυτού. Ο Κέννεντυ με την μεγάλη του ιστορία έχει “φωτογραφήσει” το επάγγελμα ως εξής:

© INSURANCE EEA 2023. All rights Reserved.
Designed by RDC Informatics