Οι «μαύροι» συνεργάτες ανακόπτουν την συλλογική πρόοδο της αγοράς

Του Γιάννη Βερμισσώ Η ασφαλιστική αγορά εξελίσσεται και αναπτύσσεται.

Του Γιάννη Βερμισσώ

Η ασφαλιστική αγορά εξελίσσεται και αναπτύσσεται.

Παρά την χιλιοειπωμένη –σχετική- στασιμότητα, το ασφαλιστικό προϊόν αρχίζει να αναγνωρίζεται από τους πολίτες , έχει αναχθεί σε πραγματική ανάγκη, ξεπερνά,  τα κάποτε, όρια της πολυτέλειας και εισάγεται όλο και περισσότερο στην αστική καθημερινότητα.

Σίγουρα , θα μπορούσε και περισσότερο, όμως αυτό είναι κάτι που χρειάζεται καλλιέργεια και δουλειά για να επιτευχθεί.

Είναι αναγκαία τόσο η εκπαίδευση των καταναλωτών όσο και των επαγγελματιών της ασφαλιστικής αγοράς.

Και οι δύο πλευρές καλούνται να γνωρίσουν –η καθεμιά από την δική της οπτική- το ασφαλιστικό προϊόν και να «αγγίξουν» όλες τις πτυχές του που περιέχουν το επίπεδο της ανάγκης, της πρόνοιας, της διασφάλισης, της μέριμνας, της μελλοντικής εξασφάλισης.

Ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές και πολίτες συλλογικά μπορούν να εξελίξουν ακόμη περισσότερο ποιοτικά και ποσοτικά το ασφαλιστικό προϊόν.

Όμως το χρέος της όλης προσπάθειας πέφτει αποκλειστικά στην μία πλευρά. Διότι οι επαγγελματίες ασφαλιστές και ο κλάδος της ιδιωτικής ασφάλισης πρέπει και να «αυτοεκπαιδευτεί» και ταυτόχρονα να εκπαιδεύσει και τους πολίτες καλλιεργώντας την ασφαλιστική συνείδηση.

Είναι διπλή δουλειά,  δηλαδή, έργο σύνθετο που απαιτεί δυνάμεις, προσήλωση και συνεχή προσπάθεια επί βασικών αρχών.

Υπάρχει όμως και μια βασική προϋπόθεση:

οι μεν διαμεσολαβητές να κατανοήσουν ότι στον κλάδο πρέπει να είναι μόνο οι επαγγελματίες και να μη συνεργάζονται με «διάττοντες» και

οι δε πολίτες να ενημερωθούν πώς πρέπει να συνδιαλέγονται μόνον με εντός Γενικού Μητρώου ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές.

Οι ανωνυμίες και οι «μαύροι κωδικοί» εξυπηρετούν ατομικά συμφέροντα κάνοντας μεγάλη βλάβη στο συλλογικό συμφέρον που είναι ο μονόδρομος για την ανάπτυξη της αγοράς.

© INSURANCE EEA 2019. All rights Reserved.
Designed by RDC Informatics