Όταν η τεχνολογία αλλάζει τις ασφαλίσεις…

Του Γιάννη Βερμισσώ

Τελικά είναι αμείλικτη η είσοδος της τεχνολογίας στην ασφαλιστική διαδικασία. Σταδιακώς, έρχεται το ίντερνετ να προχωρήσει ένα βήμα πιο πέρα από τα γνωστά.

Και οι εταιρείες, οι ασφαλιστικές, είναι αυτές που στηρίζουν, ενισχύουν, εισάγουν την τεχνολογία στην ασφάλιση.

Από την άλλη οι συνεργάτες, το ανθρώπινο δυναμικό, οι χιλιάδες επαγγελματίες καλούνται να συμπορευθούν με όσα καινούργια καθιερώνονται στον τομέα της ιδιωτικής ασφάλισης, στην δουλειά τους, στην καθημερινότητά τους.

Η συμπόρευση γίνεται ολοένα και πιο απαιτητική. Οι δυνητικοί πελάτες μπορούν να ενημερώνονται,  να λαμβάνουν πληροφόρηση από το διαδίκτυο και εξ αποστάσεως για πολλά.

Και εν συνεχεία να αναζητούν από τους επαγγελματίες πιο ουσιαστική, σε βάθος ενημέρωση με την ανάλυση αναγκών, με την σωστή πρόταση, με την εξειδικευμένη προσέγγιση.

Η προοπτική μεγάλων μεταβολών είναι ανοικτή. Έρχεται καθημερινά και πιο κοντά στην ώρα που το παρελθόν θα είναι πολύ μακρινό….

Οι άνθρωποι δε μπορούν να σταθούν απέναντι στο κύμα.

Όσο πιο γρήγορα εντάσσουν τις ιντερνετικές διευκολύνσεις στην καθημερινότητά τους, τόσο πιο καλά, διαφορετικά, και έξυπνα  θα ασκούν τον αναντικατάστατο ρόλο τους στη «φυσική» εξυπηρέτηση,  παρουσία,  και ανάλυση περί της ασφάλισης.

© INSURANCE EEA 2020. All rights Reserved.
Designed by RDC Informatics