Περιορίζεται το κοινό της ασφάλισης

Του Γιάννη Βερμισσώ Ο κλοιός σφίγγει. Το εισόδημα των καταναλωτών μειώνεται και οι αγορές κάθε είδους και υπηρεσίας μοιάζουν ολοένα και πιο ακριβές.

Του Γιάννη Βερμισσώ

Ο κλοιός σφίγγει. Το εισόδημα των καταναλωτών μειώνεται  και οι αγορές κάθε είδους και υπηρεσίας μοιάζουν ολοένα και πιο ακριβές.

Τα συμβόλαια  σταδιακώς γίνονται απρόσιτα για μεγάλη μερίδα του πληθυσμού.

 Το κοινό που πλέον απευθύνονται οι ασφαλιστές αρχίζει να περιορίζεται.

Είναι προφανές ότι τα προϊόντα –και τα ασφαλιστικά- για βρουν ανταπόκριση και αγοραστές   οφείλουν να αναθεωρήσουν την τιμολόγησή τους  και να προσαρμοστούν στο περιβάλλον.

Αυτά τα συμβόλαια που σήμερα αναζητούν νέους πελάτες δεν τυγχάνουν αποδοχής λόγω..οικονομικής συγκυρίας.

Ενώ,  τα εν ισχύ συμβόλαια αρχίζουν να «τρεμοπαίζουν» καθώς αναφύονται διαρκώς κάποιοι που σκέπτονται να τα διακόψουν.  

Σε αυτή την περίπτωση η επιλογή τους θα είναι  είτε να αναζητήσουν φθηνότερα είτε να απομακρυνθούν από την αγορά.

Μπορεί, οι εκπρόσωποι του ασφαλιστικού κλάδου στην πλειονότητά τους να θεωρούν ότι οι τιμές δε μπορούν να πέσουν.  Και υποστηρίζουν ότι βρίσκονται στο κάτω όριο. Κάποιοι άλλοι περικόπτουν καλύψεις για να περιορίσουν τις τιμές. Η  προσπάθεια όλη εξαντλείται στο να μη «ταραχτούν» τα ισχύοντα. Όμως δουλειά δε γίνεται έτσι. Και η αγορά κουράζεται.  Δεν είναι δύσκολο να σηματοδοτηθούν απώλειες ραγδαίες.  Είναι όμως δύσκολο χωρίς να αλλάξει κάτι να αναμένεται ανάκαμψη.

Χρειάζονται και κάποιες κινήσεις ώστε και νέοι καταναλωτές να εισέλθουν στην ιδιωτική ασφάλιση και οι παλιοί να μη φύγουν ατάκτως..

Χρειάζεται προσοχή για να μη περιοριστεί επικίνδυνα το κοινό της ασφάλισης. Δεν αρκεί να εντοπιστούν οι ανασφάλιστοι. Ούτε να εξαντληθεί η ζήτηση στην Υγεία από τους ανασφάλιστους ελεύθερους επαγγελματίες που αναζητούν καταφύγιο ανάγκης.

Η αγορά χρειάζεται όραμα και αποφάσεις, έστω και μεμονωμένες. 

© INSURANCE EEA 2019. All rights Reserved.
Designed by RDC Informatics