Από τα Ιωάννινα, σήμερα, το ΕΕΑ ξεκινά πανελλαδική ενημέρωση των ασφαλιστικών διαμεσολαβητών για την IDD

Από τα Ιωάννινα και στο Επιμελητήριο της πόλης, ξεκινά η περιοδεία του Ε.Ε.Α που αποβλέπει στην ενημέρωση της ασφαλιστικής διαμεσολάβησης σε όλη τη χώρα σχετικά με την IDD.

Ο Αντιπρόεδρος της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων και Πρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών κ. Γιάννης Χατζηθεοδοσίου και ο Γενικός Γραμματέας και Πρόεδρος της Επιτροπής Ασφαλιστικής Διαμεσολάβησης του Ε.Ε.Α. κ. Δημήτρης Γαβαλάκης θα μεταβούν στα Γιάννενα έχοντας ταυτόχρονα προγραμματίσει τις επόμενες  πέντε παρόμοιες ενημερώσεις στα Επιμελητήρια Ευβοίας, Αχαΐας, Πιερίας, Σερρών, Αιτωλοακαρνανίας ενώ ακολουθούν παρουσιάσεις στην Κρήτη, την Αργολίδα και τη Δράμα.

Στόχος της περιοδείας, η ενημέρωση των ασφαλιστικών διαμεσολαβητών για το Ν. 4583/18.12.2018 «Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας 2016/97/Ε.Ε (IDD) του ΕΚ, σχετικά με τη διανομή των Ασφαλιστικών Προϊόντων»: Αλλαγές και προσαρμογή των Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών και των Επιμελητηρίων.

Όπως έχει τονίσει ο κ. Γ. Χατζηθεοδοσίου, η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων και το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών στηρίζουν πανελλαδικά την ασφαλιστική διαμεσολάβηση για την ευκολότερη προσαρμογή στα όσα καινούρια εισάγονται με την IDD και είναι πρόθυμοι να συμβάλουν στην ενημέρωση των Επιμελητηρίων με την τεχνογνωσία τους. Ήδη, το Ε.Ε.Α. έχει πρωτοστατήσει στην ενημέρωση της ασφαλιστικής διαμεσολάβησης πραγματοποιώντας ειδικές εκδηλώσεις και επιδιώκει να προσφέρει εξειδικευμένη πληροφόρηση σε όλους τους επαγγελματίες του κλάδου ανά την Ελλάδα, λειτουργώντας και ως «ασπίδα προστασίας» για τους ασφαλιστές στο νέο περιβάλλον που διαμορφώθηκε από την IDD.

Το αναλυτικό πρόγραμμα των επόμενων εκδηλώσεων στις οποίες θα παρέχουν ενημέρωση στους ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές ο Πρόεδρος και ο Γ.Γ. του ΕΕΑ, διαμορφώνεται ως εξής:

  • Δευτέρα 18 Φεβρουαρίου 2019, Επιμελητήριο Ιωαννίνων
  • Τετάρτη 20 Φεβρουαρίου 2019, Επιμελητήριο Ευβοίας
  • Τετάρτη 27 Φεβρουαρίου 2019, Επιμελητήριο Αχαΐας
  • Τετάρτη 6 Μαρτίου 2019, Επιμελητήριο Πιερίας
  • Πέμπτη 7 Μαρτίου 2019, Επιμελητήριο Σερρών
  • Τετάρτη 13 Μαρτίου 2019, Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας

ενώ προγραμματίζονται εντός του επόμενου διαστήματος εκδηλώσεις στο Επιμελητήριο Ηρακλείου, Αργολίδας και Δράμας.

Πρέπει να σημειωθεί ότι ήδη ο Γενικός Γραμματέας του Ε.Ε.Α. κ. Δ. Γαβαλάκης έχει κάνει πλήρη ανάλυση της νέας νομοθεσίας σε εκδηλώσεις Επιμελητηρίων στο Ηράκλειο Κρήτης, τη Ρόδο, τη Θεσσαλονίκη και την Κέρκυρα.

Οι παρουσιάσεις εστιάζουν κυρίως στις Υποχρεώσεις που έχουν οι Ασφαλιστικοί Διαμεσολαβητές λόγω  IDD, οι οποίες κατηγοριοποιούνται σε τρία επίπεδα:

  • Στην ενημέρωση των καταναλωτών.
  • Στον τομέα του Μητρώου στο οποίο εγγράφονται, τις νέες κατηγορίες διαμεσολάβησης, και την μετάπτωση από το παλιό στο νέο καθεστώς καθώς και στις γενικές τυπικές υποχρεώσεις που έχουν βάσει της νέας νομοθεσίας.
  • Στις συναλλαγές των ασφαλιστικών  διαμεσολαβητών: α)  με τις εταιρείες, β) με άλλους ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές και στα εμπορικά τους δικαιώματα.

Ακολουθεί η πρόσκληση του Επιμελητηρίου Ιωαννίνων:

© INSURANCE EEA 2019. All rights Reserved.
Designed by RDC Informatics