Στην εκπαίδευση αναζητούν την διαφορά

Αυξάνεται το ενδιαφέρον των στελεχών της αγοράς για εκπαίδευση. Αυτό εισπράττουν οι επικεφαλής των εταιρειών κατά τις επισκέψεις τους σε περιφέρειες της χώρας. Αντιλαμβάνονται ολοένα και πιο ευκρινώς, ότι οι ασφαλιστές έχουν ενταχθεί στην διαδικασία της «

Του Γιάννη Βερμισσώ.


Αυξάνεται το ενδιαφέρον των στελεχών της αγοράς για εκπαίδευση. Αυτό εισπράττουν οι επικεφαλής των εταιρειών κατά τις επισκέψεις τους σε περιφέρειες της χώρας. Αντιλαμβάνονται ολοένα και πιο ευκρινώς, ότι οι ασφαλιστές έχουν ενταχθεί στην διαδικασία της «δια βίου μάθησης». 

Στελέχη των εταιρειών που ασχολούνται με την εκπαίδευση τονίζουν στο insurance-eea ότι τα σεμινάρια που πραγματοποιούνται σε όλη τη χώρα, πλέον βρίσκουν μεγάλη ανταπόκριση.

Ξεπεράστηκαν οι παρελθοντικοί δισταγμοί και οριστικά οι ασφαλιστικοί διαμεσολαβούντες επιζητούν την ενημέρωσή τους. Η μία μετά την άλλη οι εταιρείες περιοδεύουν στην επαρχία και εντείνουν τους μηχανισμούς επιμόρφωσης των συνεργατών τους. Τα προγράμματα που εκπονούνται υπερβαίνουν τις συμβατικές υποχρεώσεις από τον νόμο και περνούν σε νέα πεδία.

Οι διαμεσολαβούντες όπως τονίζεται,  αναγνωρίζουν τη σημασία που έχει για το επαγγελματικό τους μέλλον η όσο το δυνατόν πληρέστερη και σφαιρική εκπαίδευσή τους.

Το γεγονός της αναγνώρισης του ρόλου της εκπαίδευσης στην σωστή επιτέλεση του επαγγέλματος, χαροποιεί και τις εταιρείες που σκέπτονται να αναπτύξουν περαιτέρω την επιμόρφωση των συνεργατών τους.

Ήδη κατά τις πληροφορίες, μεγάλες εταιρείες του κλάδου αναβαθμίζουν την εκπαιδευτική τους παρουσία και εισάγουν νέους τομείς, προκειμένου να αποδώσουν πιο σύγχρονη και αναγκαία γνώση στους συνεργάτες τους.

Ο τομέας εκπαίδευσης σύμφωνα με αρμοδίους είναι κομβικής σημασίας. Προς αυτή την κατεύθυνση κινείται και το ΕΙΑΣ που βρίσκεται σε διάλογο με τις εταιρείες προκειμένου να αναπτύξει το πρόγραμμα σπουδών του στοχευμένα και με βάση τις ανάγκες της αγοράς.

Είναι προφανές ότι η ελληνική ασφαλιστική αγορά βρίσκεται στην φάση της μετάβασής της σε ένα νέο περιβάλλον όπου οι επαγγελματίες ασφαλιστές και οι εταιρείες θα έχουν μια νέα επαγγελματική οντότητα.

© INSURANCE EEA 2019. All rights Reserved.
Designed by RDC Informatics