Συνάντηση Σ.Ε.Α.ΔΙ.Δ.Ε. για τα προγράμματα ΕΣΠΑ 2021-2027

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών Δυτικής Ελλάδος (Σ.Ε.Α.ΔΙ.Δ.Ε.), συναντήθηκε με τον Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας , Νεκτάριο Φαρμάκη .
Στην συνάντηση συζητήθηκε τόσο η ένταξη των Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών στα προγράμματα ΕΣΠΑ 2021-2027 της Περιφέρειας ,
όσο και γενικότερα θέματα που αφορούν τους επαγγελματίες του κλάδου .
Μεταξύ άλλων συμφωνήθηκαν , αφενός η ένταξη των Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών στα προγράμματα ΕΣΠΑ 2021-2027 και αφετέρου η
στενότερη συνεργασία του Σ.Ε.Α.ΔΙ.Δ.Ε με την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας , με την ανάληψη κοινών δράσεων , για την πληρέστερη
ενημέρωση ιδιωτών και επαγγελματιών , για θέματα και οφέλη του θεσμού της Ιδιωτικής Ασφάλισης .
Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια πρωτοβουλίας της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών (Π.Ο.Α.Δ) , για συναντήσεις των Σωματείων , με τους Περιφερειάρχες της χώρας .
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Σ.Ε.Α.ΔΙ.Δ.Ε. εκπροσωπήθηκε από τον Πρόεδρο Δημήτριο Κρέτση , τον Αντιπρόεδρο Ζαχαρία Χοχτούλα και
την Γενική Γραμματέα Αλεξάνδρα Μπαρδάκη .
Την Π.Ο.Α.Δ εκπροσώπησε ο πρόεδρος του Σ.Ε.Α.ΔΙ.Δ.Ε. και μέλος του Δ.Σ της Π.Ο.Α.Δ , Κρέτσης Δημήτριος .

© INSURANCE EEA 2024. All rights Reserved.
Designed by RDC Informatics