Θ.Κοκκάλας: η ERGO γίνεται μια ακόμη μεγαλύτερη ασφαλιστική δύναμη

Με αφορμή την ολοκλήρωση της συγχώνευσης ο CEO του ομίλου ERGO στην Ελλάδα κ. Θεόδωρος Κοκκάλας εξέφρασε την βαθειά ικανοποίησή του για την επιτυχή ολοκλήρωσή της, με βάση τον αρχικό προγραμματισμό:

Με αφορμή την ολοκλήρωση της συγχώνευσης ο CEO του ομίλου ERGO στην Ελλάδα κ. Θεόδωρος Κοκκάλας εξέφρασε την βαθειά ικανοποίησή του για την επιτυχή ολοκλήρωσή της, με βάση τον αρχικό προγραμματισμό:

“Όλοι μαζί εργασθήκαμε και λειτουργήσαμε με κύριο μέλημά μας η συγχώνευση να εξελιχθεί ομαλά, με προσεκτικά και σίγουρα βήματα που διασφαλίζουν ότι η επιχειρηματική αυτή κίνηση θα επηρεάσει μόνο θετικά τους ασφαλισμένους μας, τους συνεργάτες μας, τους εργαζομένους μας, τον μέτοχο και την κοινωνία. Με την εξέλιξη αυτή, η ERGO στην Ελλάδα καθίσταται πλέον μια ακόμη μεγαλύτερη και ισχυρότερη ασφαλιστική δύναμη, η οποία διαθέτει την αξιοπιστία, την τεχνογνωσία και την οργάνωση ενός διεθνούς ομίλου, διατηρώντας ωστόσο την εγγύτητα και το ανθρώπινο πρόσωπο που μας χαρακτηρίζει και υποσχόμαστε ότι θα εξακολουθήσει να μας χαρακτηρίζει, παρά τη σημαντική αύξηση του μεγέθους μας”.

© INSURANCE EEA 2020. All rights Reserved.
Designed by RDC Informatics