Το επόμενο σύντονο βήμα μεταξύ κυβέρνησης και ιδιωτικής ασφάλισης

του Γιάννη Βερμισσώ

Ο διάλογος της ιδιωτικής ασφάλισης με την πολιτεία βρίσκεται σε κρίσιμο σημείο. Η αναγνώριση του κλάδου είναι η υψηλότερη που έχει έως σήμερα απολάβει. Και οι δημόσιες δηλώσεις περί της χρησιμότητας της ασφάλισης και της σημασίας που έχει στην σύγχρονη ζωή των πολιτών, των επιχειρήσεων και του κράτους, είναι πολλές. Αυτό δείχνει ότι έχει επέλθει η σχετική ωριμότητα ώστε να μην υπάρχει καχυποψία, να μην υπάρχει άρνηση και να επιτευχθεί κάποια συνεργασία προκειμένου να αξιοποιηθούν δυνάμεις προς ένα κοινό καλό. Γι΄ αυτό και το σημείο όπου βρίσκονται οι δύο πλευρές μπορεί να χαρακτηριστεί ως το κοντινότερο.

Τώρα ίσως να είναι η καλύτερη στιγμή για να γίνει μια ακόμη πρόοδος.

Αρκεί να υπάρξουν πιο τεκμηριωμένες προτάσεις, να υπάρξει πιο δομική εργασία για να ληφθούν και αποφάσεις.

Χρειάζεται ένα πολύ συγκροτημένο αίτημα ώστε να κινητοποιηθούν και οι κυβερνητικές δυνάμεις.

Χωρίς πρόταση όπως  για παράδειγμα: φοροαπαλλαγές, υποχρεωτική ασφάλιση σε κάτι, κίνητρα για την απόκτηση συμβολαίου Υγείας και άλλα σχετικά, δε θα μπορέσει ποτέ -εύκολα- να ληφθεί απόφαση.

Όσο τα πράγματα μένουν σε επίπεδο προσδοκίας και ευχής τόσο δε θα έρχεται και κάποια από αυτές τις πολυαναμενόμενες αποφάσεις.

Ξεκάθαρα, το μήνυμα είναι: εντατικοποίηση, επιμονή, συγκεκριμενοποίηση αιτήματος για να γίνει και ένα βήμα.

Μη μένουν οι καταστάσεις στις διεκδικήσεις. Το στάδιο αυτό ξεπεράστηκε οπότε χρειάζεται η νέα σαφής προσέγγιση.

© INSURANCE EEA 2024. All rights Reserved.
Designed by RDC Informatics