Το μεγάλο βήμα της ιδιωτικής ασφάλισης και χωρίς υποχρεωτικότητα

Η παραγωγή του τριμήνου για τις ασφαλιστικές εταιρείες, αποτελεί ενθαρρυντικό στοιχείο για τον κλάδο της ιδιωτικής ασφάλισης. Η άνοδος είναι εμφανής και συνολική, κάτι που δείχνει ότι ίσως να έρχεται η αναμενόμενη αντιστροφή, δηλαδή η χρονική περίοδος κατά την οποία ο κλάδος θα κατακτήσει μια διαφορετική θέση στην ελληνική κοινωνία. Η πολυετής παραμονή του σε επίπεδο δυσκολιών, αναγνωρισιμότητας, αποδοχής επαγγελματιών, αποδοχής των όσων προσφέρει, έντονης επιφυλακτικότητας,  και πολλών άλλων στοιχείων που κρατούσαν «χαμηλά» την ιδιωτική ασφάλιση, πιθανόν να ξεπέρασε το αναγκαίο χρονικό όριο, ώστε πλέον να περάσει σε ένα νέο επίπεδο. Η δουλειά που έχει γίνει ατομικά και συλλογικά από τους φορείς εκπροσώπησης όλων των συντελεστών της ιδιωτικής ασφάλισης, είναι μεγάλη. Και σε ενημέρωση, και σε επικοινωνία με το κοινό, και προς την πολιτεία. Ταυτόχρονα και τα ασφαλιστικά προγράμματα έχουν αλλάξει από το παρελθόν είναι σύγχρονα και απαντούν σε ότι χρειάζεται η καθημερινότητα. Συνεπώς υπάρχει υποδομή και θεωρητικά η αναβάθμιση έχει επέλθει. Το μόνο που χρειάζεται όπως εμπειρικά καταγράφεται είναι η αλλαγή νοοτροπίας και αντιλήψεων, κάτι που εντοπίζεται στις νεότερες ηλικίες και φυσικά θέλει περαιτέρω καλλιέργεια από την πλευρά της ιδιωτικής ασφάλισης. Η ωριμότητα της κοινωνίας, και η περισσότερο ευρωπαϊκή αντιμετώπιση των πραγμάτων, με πιο εστιασμένη σκέψη στο μέλλον, στην μέριμνα, στον προγραμματισμό, είναι το βήμα που τώρα ξεκινά παραμερίζοντας το εφήμερο, το πρόχειρο, το εφήμερο, αντιλήψεις που αποτέλεσα χαρακτηριστικό πολυετές της ελληνικής κοινωνίας, με τις γνωστές συνέπειες στην οικονομία, την κοινωνία, την παιδεία.  Σήμερα με περισσότερο επαγγελματισμό, καλύτερη εκπαίδευση, βελτιωμένες απόψεις, η χώρα και οι πολίτες της, με υποδομές, εξέλιξη, βάσεις, μπορούν να συντελέσουν στην πολυεπίπεδη πρόοδο που μπορεί να άργησε αλλά δείχνει ξεκαθάρα ότι έρχεται. Και φυσικά η ιδιωτική ασφάλιση θα λάβει την δική θέση και χωρίς αναγκαία να είναι υποχρεωτική..

© INSURANCE EEA 2021. All rights Reserved.
Designed by RDC Informatics