10 εκατ. ευρώ στις Περιφέρειες Βορείου & Νοτίου Αιγαίου από το Υπουργείο Οικονομίας Ανάπτυξης και Τουρισμού για το προσφυγικό ζήτημα

10 εκατ. ευρώ στις Περιφέρειες Βορείου & Νοτίου Αιγαίου από το Υπουργείο Οικονομίας Ανάπτυξης και Τουρισμού για το προσφυγικό ζήτημα

Τη διάθεση επιπλέον 10 εκατ. ευρώ στις Περιφέρειες Βορείου & Νοτίου Αιγαίου ενέκρινε σήμερα το Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού....
© INSURANCE EEA 2020. All rights Reserved.
Designed by RDC Informatics