Μέσω ίντερνετ ολοκληρωτικά η εξυπηρέτηση των ασφαλιστικών διαμεσολαβητών από το Ε.Ε.Α. – Δείτε σχετικούς συνδέσμους

Μέσω ίντερνετ ολοκληρωτικά η εξυπηρέτηση των ασφαλιστικών διαμεσολαβητών από το Ε.Ε.Α. – Δείτε σχετικούς συνδέσμους

Την πλήρη ψηφιακή εξ αποστάσεως εξυπηρέτηση των ασφαλιστικών διαμεσολαβητών έχει ολοκληρώσει και παρέχει στα μέλη του το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών....
Τελευταία μέρα για συμμετοχή στην πρωτοβουλία ΕΕΑ για να συμπληρώσουν οι ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές ώρες που τους «λείπουν» έως και το 2018 στην επανεκπαίδευση-επαναπιστοποίηση γνώσεων

Τελευταία μέρα για συμμετοχή στην πρωτοβουλία ΕΕΑ για να συμπληρώσουν οι ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές ώρες που τους «λείπουν» έως και το 2018 στην επανεκπαίδευση-επαναπιστοποίηση γνώσεων

Μέχρι και τις 30 Σεπτεμβρίου μπορεί ο κάθε ενδιαφερόμενος ασφαλιστικός διαμεσολαβητής που έχει «υπολειπόμενες ώρες» έως και το 2018 στην...
© INSURANCE EEA 2020. All rights Reserved.
Designed by RDC Informatics