Ξεσκεπάζονται οι αθέμιτες πρακτικές που βλάπτουν ασφαλιστική διαμεσολάβηση και ιδιωτική ασφάλιση

Ξεσκεπάζονται οι αθέμιτες πρακτικές που βλάπτουν ασφαλιστική διαμεσολάβηση και ιδιωτική ασφάλιση

Σφοδρές επισημάνσεις για τις αθέμιτες πρακτικές εις βάρος της ασφαλιστικής διαμεσολάβησης  με κρούσματα από ασφαλιστικές εταιρείες, τράπεζες,  εταιρείες (και) τηλεπικοινωνιών,...
© INSURANCE EEA 2022. All rights Reserved.
Designed by RDC Informatics