ΕΕΑ: Αρωγός σε πρωτοβουλίες της Ασφαλιστικής Διαμεσολάβησης που αναδεικνύουν τον κλάδο και την ιδιωτική ασφάλιση

ΕΕΑ: Αρωγός σε πρωτοβουλίες της Ασφαλιστικής Διαμεσολάβησης που αναδεικνύουν τον κλάδο και την ιδιωτική ασφάλιση

Την θετική ανταπόκρισή τους, εξέφρασαν πολιτικοί και εκπρόσωποι ασφαλιστικών εταιρειών σε σειρά θεμάτων που ετέθησαν από τους εκπροσώπους της ασφαλιστικής διαμεσολάβησης,...
© INSURANCE EEA 2023. All rights Reserved.
Designed by RDC Informatics