ΤτΕ: Εξετάσεις έτους 2019 για πιστοποίηση επαγγελματικών γνώσεων για δραστηριότητα διανομής (αντ)ασφαλιστικών προϊόντων

ΤτΕ: Εξετάσεις έτους 2019 για πιστοποίηση επαγγελματικών γνώσεων για δραστηριότητα διανομής (αντ)ασφαλιστικών προϊόντων

Ανακοινώνεται ότι, κατά το έτος 2019, οι εξετάσεις για την πιστοποίηση επαγγελματικών γνώσεων για τη δραστηριότητα διανομής ασφαλιστικών και αντασφαλιστικών...
© INSURANCE EEA 2019. All rights Reserved.
Designed by RDC Informatics