Υψηλό πρόστιμο σε Τράπεζα για παραβίαση της νομοθεσίας περί ακατάσχετου λογαριασμού

Υψηλό πρόστιμο σε Τράπεζα για παραβίαση της νομοθεσίας περί ακατάσχετου λογαριασμού

Μετά από διερεύνηση καταγγελιών καταναλωτών για παράνομη και καταχρηστική παρακράτηση ποσών από λογαριασμούς μισθοδοσίας και συνταξιοδοτικούς λογαριασμούς, το Υπουργείο Ανάπτυξης...
Πρωτοβουλία ΕΕΑ για να καλύψουν οι ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές ώρες που τους «λείπουν» έως και το 2018 στην επανεκπαίδευση-επαναπιστοποίηση γνώσεων

Πρωτοβουλία ΕΕΑ για να καλύψουν οι ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές ώρες που τους «λείπουν» έως και το 2018 στην επανεκπαίδευση-επαναπιστοποίηση γνώσεων

Το ΕΕΑ με πάγια θέση, να παρέχει υπηρεσίες στα μέλη του και τους κλάδους που εκπροσωπεί αναλαμβάνει πρωτοβουλία που αφορά...
© INSURANCE EEA 2019. All rights Reserved.
Designed by RDC Informatics