ΕΙΑΣ: Εκπαιδευτικό αφιέρωμα 2 προγραμμάτων στις ασφαλίσεις Φυσικών Καταστροφών, Περ. Κινδύνων & Αστικής Ευθύνης Περιβάλλοντος

ΕΙΑΣ: Εκπαιδευτικό αφιέρωμα 2 προγραμμάτων στις ασφαλίσεις Φυσικών Καταστροφών, Περ. Κινδύνων & Αστικής Ευθύνης Περιβάλλοντος

Οι Ασφαλίσεις Κινδύνων Φυσικών Καταστροφών, Περιβαλλοντικών Κινδύνων και Αστικής Ευθύνης Περιβάλλοντος, αναδεικνύονται σε έναν εκ των πλέον ανερχόμενων τομέων ασφαλιστικής...
Δ. Λύχρου: Φυγή από το παρελθόν και ότι απαξίωσε το επάγγελμα και με συνεργασία όλων να προχωρήσουμε στην επόμενη ημέρα

Δ. Λύχρου: Φυγή από το παρελθόν και ότι απαξίωσε το επάγγελμα και με συνεργασία όλων να προχωρήσουμε στην επόμενη ημέρα

Συνέντευξη στον Γιάννη Βερμισσώ Στις συνθήκες που σήμερα έχουν διαμορφωθεί στην ασφαλιστική διαμεσολάβηση αναφέρεται η κυρία Δήμητρα Λύχρου  πρόεδρος της...
© INSURANCE EEA 2021. All rights Reserved.
Designed by RDC Informatics